Keywords:

Persbericht 17 mei 1999

Oostburg op weg naar interactief koopcentrum

De Provincie Zeeland gaat akkoord met het verzoek van Oostburg voor het project 'interactieve objecten' ter versteviging van de regiofunctie als koopcentrum. Het project is tot stand gekomen door de samenwerking t ussen ondernemers, inwoners en ambtenaren en is van groot belang voor het behoud en de versterking van de werkgelegenheid in de horeca en het midden en kleinbedrijf in de kern Oostburg. Door de toekenning van 5B-gelden is er ruim 4 ton (ruim éénderde van de totale kosten) waarmee het project direct kan worden gestart. Oostburg hoopt nog voor het eind van het jaar het project op te leveren.

De tendens van minder winkels en minder bezoekers moet worden gekeerd.

Met de nieuwe impuls ínteractieve objecten moet Oostburg zijn regiofunctie van koopcentrum behouden en versterken. Vereniging Ondernemend Oostburg en de gemeente onderkennen het grote belang om Oostburg kwalitatief verder uit te bouwen en te versterken tot een interactief, hedendaags en bovenal gezinsvriendelijk koopcentrum waar het goed vertoeven is. Gezamenlijk wordt hieraan invulling gegeven door het plaatsen van kindvriendelijke interactieve (kunst)objecten.

Onder voorbehoud is er een -internationaal bekend- industriele ontwerper in de arm genomen om aan de hand van een aantal criteria een conceptplan voor het centrum uit te werken. Kindvriendelijkheid staat hierbij voorop, maar ook de juiste dosis techniek, veiligheid, vormgeving en onderhoud zijn van groot belang, alles rond het thema 'Water'.

Onderdelen van dit plan vormen een waterorgel op het Raadhuisplein en kindvriendelijke, interactieve objecten op het Eenhoornplantsoen en Ledelplein. Deze objecten fascineren en amuseren de bezoekers en hun kinderen en trekt tevens nieuwe bezoekers aan. Mensen zullen bovendien langer in Oostburg blijven; een positief aspect voor zowel detailhandel als de horeca.

Recreatievisie Het project is een onderdeel van het ontwikkelen en versterken van de identiteit van de verschillende kernen in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Het is belangrijk dat de versterking van de kernen parallel loopt aan de ontwikkeling van de speerpunten en thematische uitwerkingen van de Recreatievisie, zoals bijvoorbeeld het project 'Kust in Kleuren', 'Waterfront Breskens'. Het project vormt ook een verbindend element met het thema West Zeeuwsch-Vlaanderen gezinsvriendelijk vakantieland.

Deel: ' Oostburg op weg naar interactief koopcentrum '
Lees ook