Gemeente Oosterhout


Op aandringen ruime meerderheid raad

College onderzoekt aanvullende maatregelen voor verkeersveiligheid Lage Molenpolderweg

Op korte termijn zal bezien worden welke aanvullende maatregelen wenselijk of haalbaar zijn om de verkeersveiligheid op de Lage Molenpolderweg te verbeteren. Voorts zal een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd om de effecten van een geluidswal en/of -scherm te bezien en zal worden bekeken welke gevolgen het eventueel naar voren halen van het overlagen van de weg met geluidsarm asfalt - door het college voorgesteld voor 2003 - heeft op begrotingstechnisch gebied. Tenslotte zal gekeken worden naar een snellere realisering van de uiteindelijke wegenstructuur in Vrachelen.

Het college geeft hiermee gehoor aan de wens van een ruime meerderheid van de gemeenteraad. Volgens wethouder Y. de Boer, portefeuillehouder verkeer, mag de gemeenteraad in zijn vergadering van mei een voorstel tegemoet zien over eventuele maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Hij verwacht al eerder de raad te kunnen informeren over de gevolgen van het naar voren halen van het aanbrengen van geluidsarm asfalt.

Het voorstel van burgemeester en wethouders om de Lage Molenpolderweg in 2003 te overlagen met geluidsarm asfalt ondervond in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 september jl. weerstand. Het college nam moties over om deze maatregel naar voren te halen.

Voorts heeft een aantal fracties gevraagd om aanvullende maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het college heeft zoals gezegd aangeven op korte termijn te bezien of - en zo ja welke - maatregelen wenselijk en haalbaar zijn.

Oosterhout, 27 januari 1999

Deel: ' Oosterhout onderzoekt verkeersveiligheid Lage Molenpolderweg '
Lees ook