Gemeente Oosterhout


“Oosterhout mag niet dupe worden van gezamenlijk probleem”

College verontrust door tijdelijke sluiting kindergeneeskunde Pasteurziekenhuis

Het Oosterhoutse college van burgemeester en wethouders is ernstig verontrust over het plan de afdeling kindergeneeskunde, neonatologie en acute verloskunde van het Pasteurziekenhuis zes weken te sluiten. Volgens b. en w. heeft het er de schijn van dat hiermee een voorschot genomen wordt op een nog eerdere ontmanteling van de basiszorg in het Pasteurziekenhuis.

Het fusiebestuur van het Ignatius- en Baronieziekenhuis te Breda en het Pasteurziekenhuis te Oosterhout heeft tot deze tijdelijke sluiting besloten om capaciteitsproblemen bij de drie ziekenhuizen het hoofd te bieden. Het besluit heeft tot gevolg dat patiënten van het Pasteurziekenhuis deze zomervakantie voor kindergeneeskunde naar Breda moeten.

Het Oosterhoutse college vindt het uiterst merkwaardig dat besloten is de Oosterhoutse afdeling te sluiten en de twee Bredase open te houden. "Wij hadden verwacht dat er een gezamenlijke oplossing voor een gezamenlijk probleem zou zijn gezocht. Nu draagt alleen Oosterhout de negatieve consequenties van deze ontwikkeling", aldus b. en w. Als deze gang van zaken tekenend is voor de positie van het Pasteurziekenhuis in het fusieproces, doet dat het ergste vrezen voor de toekomst, vinden burgemeester en wethouders.

Het college vraagt zich bovendien af wie garandeert dat de oude situatie na de zomervakantie hersteld wordt. Het heeft er alle schijn van, aldus b. en w., dat hiermee een voorschot genomen wordt op de plannen van het fusiebestuur om vanaf 2003 in Oosterhout alleen poliklinische hulp op het gebied van kindergeneeskunde en gynaecologie te bieden. "Is het feit dat de directie van het Oosterhoutse ziekenhuis met dit plan heeft ingestemd, een begin van een nog eerdere ontmanteling van het Pasteurziekenhuis?", vragen b. en w. zich af.

Oosterhout, 16 april 1999

Deel: ' Oosterhout verontrust door sluiting delen Pasteurziekenhuis '
Lees ook