Gemeente Oosterhout


Gemeentebestuur neemt maatregelen om goed toekomstperspectief De Bussel te waarborgen

Gemeentebestuur neemt maatregelen om goed
toekomstperspectief De Bussel te waarborgen

Het Oosterhoutse gemeentebestuur heeft maatregelen getroffen die een goed toekomstperspectief voor cultureel centrum De Bussel verder moeten waarborgen.

Allereerst betreft het de tijdelijke aanstelling van mevr. ing. M. de Hart. Zij zal zich in ieder geval tot de vakantieperiode bezig houden met de bedrijfsvoering van De Bussel. Met name zal zij uitvoering geven aan de aanbevelingen voor verbetering van het cultureel centrum die voortvloeien uit de rapportage van onderzoeksbureau Arthur Andersen. Het college heeft de gemeenteraad overigens niet alleen voorstellen gedaan voor het aanpassen van het cultureel centrum aan wettelijke Arbo-eisen, maar ook voor het verbeteren van de uitstraling van het gebouw.

Mevr. M. de Hart zal gedurende vier dagen per week de bedrijfsvoering van De Bussel voor haar rekening nemen. Voor haar opdracht bij het cultureel centrum was zij werkzaam als beleidsadviseur bij het Bureau Strategie en Projecten van de gemeente Oosterhout.

Met de samenstelling van het programma voor het seizoen 1999-2000 zal zij zich niet bezig houden. Dat programma is inmiddels al gereed. Wel is het de bedoeling dat mevr. De Hart zich ook nader zal oriënteren op de mogelijkheden voor samenwerking tussen De Bussel en andere theaters in de regio.

De heer W. Wijshake, afkomstig van het ITIP (Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie) en thans al als adviseur betrokken bij de sector Welzijn en Burgerij van de gemeente, wordt tijdelijk verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van het cultureel centrum. Het is de bedoeling dat hij, gedurende een relatief korte periode, enkele dagdelen per week bij het cultureel centrum gaat werken.

Inmiddels voert het gemeentebestuur gesprekken met de directeur van De Bussel, mevr. G. Blaauw, en haar raadsman over haar toekomstige positie.

Oosterhout, 8 april 1999

Deel: ' Oosterhout waarborgt toekomst cultureel centrum De Bussel '
Lees ook