Gemeente Oosterhout


Adviescommissie stelt tijdspad vast

Aanvraag project Derde Wereld tot 31maart 1999

Ten behoeve van de projectkoppeling 1999 is het Oosterhoutse gemeentebestuur onder meer op zoek naar projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, waarbij (oud-) inwoners van Oosterhout betrokken zijn. De gemeente Oosterhout ondersteunt op het gebied van bewustwording Derde Wereldproblematiek, voor een periode van drie jaar, een bepaald project in een ontwikkelingsland. Het doel van dit project is het bewustwordingsproces in Oosterhout te koppelen aan een vorm van daadwerkelijke hulpverlening in de Derde Wereld.

Tijdens de vergadering van de gemeentelijke adviescommissie bewustwording Derde-Wereldproblematiek in januari is een tijdspad afgesproken om te komen tot een definitieve keuze van deze projecten. Het tijdspad is als volgt vastgesteld:
1. Inventarisatie concrete projecten 1e kwartaal 1999 2. Selectie 5 potentiële projecten april 1999, adviescie 3. Betrekken maatschappelijke organisaties/instellingen mei, juni 1999
4. Advies over keuze projectseptember 1999, adviescie 5. Keuze project gemeenteraad oktober, november 1999 6. Informeren O’houtse bevolking 4e kwartaal 1999

Diegenen die een beroep wensen te doen op de projectkoppeling vanaf 1999, moeten uiterlijk 31 maart 1999 schriftelijk bij de gemeente een aanvraag indienen. In de aanvraag dient ingegaan te worden op de criteria die door de gemeente gehanteerd worden bij de keuze voor een project (op te vragen bij de gemeente).

Men kan de aanvraag indienen bij de gemeente Oosterhout, t.a.v. de heer Koole, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Diegenen, die meer informatie willen hebben, kunnen telefonisch contact opnemen met de heer Koole tel: 0162-489942

Oosterhout, 20 januari 1999

Deel: ' Oosterhout zoekt projecten voor bewustwording Derde Wereld '
Lees ook