Actueel

Nu ook informatie over de rechtspraak in het Engels
Bron: Projectbureau ELRO Utrecht

Datum actualiteit: 12-09-2001

Op Rechtspraak.nl is nu ook algemene informatie over de rechtspraak in Nederland in het Engels te raadplegen. Deze informatie is een gedeeltelijke vertaling van het onderdeel 'over de rechtspraak'. Met deze service wil Rechtspraak.nl buitenlanders die het Nederlands niet machtig zijn maar wel algemene informatie zoeken over het rechtsstelsel in Nederland van dienst zijn.

Onder de knop 'English information' treft men informatie aan over hoe het juridisch stelsel in Nederland in elkaar zit. Men krijgt informatie over hoe het Nederlands recht in elkaar zit, waar ons rechtssysteem op gebaseerd is en nadere informatie over het civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Tenslotte vindt men hier ook informatie en statistische gegevens over de rechterlijke macht zelf.

Deel: ' Op Rechtspraak.nl ook informatie over rechtspraak in Engels '
Lees ook