NIBRASchuimparty? Maar dan niet met blusschuim!

De nieuwste rage: de schuimparty. Feesten in een laag van schuim. Het is toch fantastisch, tot je knieën of misschien wel tot je dijen in het schuim en dan iets moeten zoeken, of misschien wel iemand. Nog leuker. En de brandweer is best bereid om een ruimte van schuim te voorzien...

Niet doen, waarschuwt hoofdinspecteur D.H. Meijer van de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (voorheen de Keuringsdienst van Waren) in het vakblad "Brand & Brandweer van december 1999. Het spul is er immers niet voor gemaakt. Bij deze inspectie zijn de laatste tijd klachten binnengekomen over irritatie van de huid. Navraag leerde dat deze klachten zouden kunnen optreden na contact met blusschuim. Dat is nogal agressief. Maar de andere werking ervan kan veel gevaarlijker zijn. Zoals elke brandweerman/vrouw weet, berust de werking van blusschuim op het wegnemen van zuurstof bij het onderliggend terrein. Dit betekent dat wanneer iemand in blusschuim zou vallen en onder de schuimlaag terecht komt zonder dat het wordt opgemerkt, er een grote kans is dat de betreffende persoon stikt door afwezigheid van zuurstof. En als je erbij bedenkt dat juist de lol van deze schuimparties is dat je in én onder het schuim opdrachten moet vervullen, hoef je er eigenlijk alleen maar op te wachten dat het een keer fout gaat. Niet aan meewerken dus. Voor deze feesten is speciaal schuim in de handel. Verwijs daar naar wanneer de brandweer om medewerking wordt gevraagd. Schuim beschikbaar stellen voor recreatieve doeleinden is absoluut géén brandweertaak! Wie meer informatie wil kan zich wenden tot Drs. D.H. Meijer
Hoofdinspecteur Non Food
Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (voorheen de Keuringsdienst van Waren)
Postbus 16.108
2500 BC DEN HAAG
Telefoon 070 340 6255
Fax 070 340 5435
e-mail dirk.meijer@inspectwv.nl

Deel: ' Op schuimparty's geen blusschuim gebruiken '
Lees ook