Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
2 augustus 2001


* Regio Taxi Haaglanden

* Wet op de Ruimtelijke Ordening
Artikel 19a
Vrijstellingen artikel 50, lid 4 Woningwet

* Bouwaanvragen en -meldingen

* Bouwvergunningen en bouwmeldingen

* Rectificatie

* Aanvraag kapvergunningen

* Verleende kapvergunningen

Regio Taxi Haaglanden

Het nieuwe openbaar vervoersysteem
Op stap zonder overstap

Per 1 september aanstaande zal in de regio Haaglanden de RegioTaxi gaan rijden. De Regio Taxi houdt , ook qua kosten, het midden tussen de bus en de taxi. Het is een aanvulling op andere vormen van openbaar vervoer zoals de bus, tram en taxi. Het voordeel is echter dat de RegioTaxi voor veel gehandicapten en ouderen zeer geschikt is. De rollator, scootmobiel of elektrische rolstoel kunnen meegenomen worden. De komende maand zal het Stadsgewest Haaglanden (waar Rijswijk ook toebehoort) de inwoners van de regio informeren over de RegioTaxi. Maar ook in de gemeenteberichten van Rijswijk zal aandacht worden besteed aan deze nieuwe vorm van openbaar vervoer. In deze gemeentelijke publicatie beantwoorden we veel algemene vragen over de RegioTaxi, zoals: Wat is RegioTaxi?, Waar kunt u heen met de RegioTaxi?, Hoe werkt RegioTaxi?, De tarieven, De spelregels etc. In de gemeenteberichten van volgende week gaan we in op de gevolgen van RegioTaxi voor diegenen die recht hebben op een voorziening in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Hierbij treft u aan de tekst zoals deze binnenkort ook in brochurevorm beschikbaar komt. Let wel, de RegioTaxi kunt u nu nog niet bestellen, maar vanaf 1 september aanstaande.

Wat is RegioTaxi?
RegioTaxi is het nieuwe openbaar vervoersysteem. Een taxi voor de prijs die tussen die van het gewone openbaar vervoer en de taxi in ligt. De RegioTaxi komt ook daar waar het gewone openbaar vervoer niet komt: bij u voor de deur! En natuurlijk voor de deur van uw bestemming. Met de RegioTaxi kunt u iedere dag van zes uur 's ochtends tot één uur 's nachts op stap. Iedereen, van jong tot oud reist comfortabel en flexibel met de RegioTaxi.

Waar kunt u heen met de RegioTaxi?
Met RegioTaxi kunt u iedere gewenste reis maken binnen Haaglanden (intern vervoergebied). Bovendien kunt u vanuit Haaglanden ook reizen naar bestemmingen tot twee zones daarbuiten (extern vervoergebied). Reizen vanuit dit externe vervoergebied mag alleen als dit een terugreis is die gelijktijdig is gereserveerd met de heenreis. Onder Haaglanden vallen de gemeenten De Lier, Den Haag, 's Gravenzande, Leidschendam, Maasland, Monster, Naaldwijk, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Schipluiden, Voorburg, Wassenaar, Delft, Wateringen en Zoetermeer.

Hoe werkt RegioTaxi?
365 dagen per jaar beschikbaar
RegioTaxi Haaglanden is elke dag van 6.00 uur 's ochtends tot 1.00 uur 's nachts beschikbaar.

Van tevoren reserveren

Als u met RegioTaxi op stap wilt, dan belt u de RegioTaxi Centrale 0900-9666. Aan de telefonist(e) geeft u uw wensen door: hoe laat u wilt vertrekken of hoe laat u ergens wilt zijn. Als u een vertrektijd heeft afgesproken, komt de RegioTaxi u maximaal 20 minuten na de afgesproken tijd ophalen. Heeft u een aankomsttijd afgesproken, dan arriveert u maximaal 20 minuten eerder op de plaats van bestemming. Als u dat wilt, kan RegioTaxi tien minuten voordat u wordt opgehaald even bellen dat de taxi eraan komt. Houdt u er rekening mee dat u de RegioTaxi tenminste 1 uur voor vertrek reserveert.

Makkelijk: meerdere ritten tegelijk reserveren. U kunt als u een heenreis reserveert, meteen de terugreis vastzetten. U kunt natuurlijk ook in één keer meerdere ritten voor een bepaalde periode reserveren.

De tarieven
Wat kost Regiotaxi?

U betaalt RegioTaxi voor iedere zone waarin u reist. De eerste, tweede en derde zone kosten in 2001 elk f 3,00. Daarnaast geldt altijd een opstaptarief van f 3,00. Vanaf zone vier geldt een tarief van f 6,00. U betaalt bij de chauffeur, gewoon met contant geld.

aantal zones prijs in guldens prijs in Euro's prijs in Euro's

aantal zones prijs in guldens
2001 prijs in Euro's
2001 prijs in Euro's
2002*

1. f. 6,00 Î 2,72 Î 2,80

2. f. 9,00 Î 4,08 Î 4,20

3. f. 12,00 Î 5,45 Î 5,60

4. f. 18,00 Î 8,17 Î 8,40

5. f. 24,00 Î10.89 Î 11,20

6. f. 30,00 Î13,61 Î 14,00
enz. enz. enz.


* Dit tarief wordt jaarlijks in de maand januari aangepast.
Kortingen

Groepskorting
Reist u in een groep? Dan reizen de derde en vierde persoon voor de helft van de prijs.

Kinderen
Kinderen tot vier jaar (maximaal drie per volwassene) mogen onder begeleiding van een volwassene gratis mee.

Begeleiderskaart
Heeft u een NS-begeleiderskaart, dan kunt u zich laten begeleiden door een medepassagier van tenminste twaalf jaar. Uw begeleider hoeft dan niet te betalen. Begeleiders kunnen individueel terugreizen tegen betaling van het geldende tarief.

Wet Voorzieningen Gehandicapten
Als u recht heeft op een voorziening in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), kunt u bij uw gemeente vragen naar de geldende voorwaarden. In de gemeentebericht van volgende week wordt dit onderwerp apart behandeld.

Wat u verder nog moet weten

Soms reist u met andere passagiers
Regiotaxi combineert soms ritten van verschillende passagiers. Hierdoor kan het voorkomen dat u niet rechtstreeks van het ene naar het andere adres wordt gereden. De maximale tijd die u in de RegioTaxi doorbrengt, is echter nooit langer dan de normale reistijd, van vertrekpunt naar bestemming, plus 20 minuten. U betaalt overigens altijd voor de kortste route.

Ook toegankelijk voor rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens
De RegioTaxi is toegankelijk voor rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens. Als u reserveert moet u wel even aangeven wat er meegaat. De chauffeur van de RegioTaxi draagt de bagage en helpt desgewenst bij het in- en uitstappen.

De spelregels

Afzeggen?
Wilt u een rit afzeggen? Doe dat dan tot een uur van te voren. Wanneer u vergeet om de rit af te melden, dan is RegioTaxi helaas genoodzaakt f 8,50 per reiziger in rekening te brengen. Dit geldt ook wanneer u niet op tijd klaarstaat. De chauffeur wacht niet langer dan twee minuten bij de buitendeur (begane grond).

Huisregels
In de RegioTaxi wordt niet gerookt, gegeten en gedronken. Behalve blindengeleidehonden en andere erkende hulphonden (wel even vooraf doorgeven) mogen dieren niet meereizen.

Reserveren

Stap 1 U noemt uw naam, en eventueel uw pasnummer Stap 2 U geeft aan waar vandaan u wilt reizen
Stap 3 U geeft aan waar u naar toe wilt reizen
Stap 4 U geeft aan hoe laat u wilt vertrekken of hoe laat u ergens aan wilt komen
Stap 5 U geeft aan of u speciale bagage, een kinderwagen of rolstoel meeneemt
Stap 6 De RegioTaxi telefonist(e) vertelt u hoe laat u wordt opgehaald, hoe laat u op uw bestemming wordt afgezet en hoeveel de rit kost.

Klachten
Heeft u een klacht, meld deze dan bij het klachtenmeldpunt. Het telefoonnummer is 0900 - 2020509 (22 ct p/min). Schrijven of e-mailen kan ook: RegioTaxi Haaglanden, postbus 66, 2501 CB Den Haag, regiotaxi@haaglanden.nl. Bij een gegronde klacht, bijvoorbeeld over het vertrektijdstip of de totale reistijd, krijgt u de kosten van de rit terug.

Wilt u een rit reserveren, bel dan met de RegioTaxi centrale: 0900 - 9666 (22 ct p/min) Let op: de RegioTaxi gaat pas op 1 september rijden!!
Informatie over RegioTaxi vindt u ook op regiotaxi.haaglanden.nl of bel 0900-2020511 (22 ct p/min).Wet op de Ruimtelijke Ordening


- Artikel 19a -

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat burgemeester en wethouders vrijstelling van het bestemmingsplan is gevraagd door Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs voor het vergroten van een schoolgebouw op het perceel Kerklaan 144.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Oud Rijswijk". Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om afwijking toe te staan c.q. vrijstelling te verlenen van het genoemde bestemmingsplan en toepassing te geven aan artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de sectie Communicatie kamer 77 Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Vrijstellingen artikel 50, lid 4 Woningwet

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat

* door H.J.M. Puijlaert, een aanvraag is ingediend voor het plaatsen van een fietsenberging op het perceel plaatselijk bekend Hoornbruglaan 24.
Voor het gebied waarbinnen de aanvraag is gelegen geldt een voorbereidingsbesluit. Daar het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan Leeuwendaal kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding.
* door Recreatiepark "De Schoffel", een aanvraag is ingediend voor het geheel vernieuwen van een tuinhuisje op het perceel plaatselijk bekend Lange Kleiweg 120
Voor het gebied waarbinnen de aanvraag is gelegen geldt een voorbereidingsbesluit. Daar het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan Rijswijk Zuid kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding.
* door Recreatiepark "De Schoffel", een aanvraag is ingediend voor het geheel vernieuwen van een tuinhuisje op het perceel plaatselijk bekend Lange Kleiweg 120, Kavel 50
* door H. Jagesser, een aanvraag is ingediend voor het vergroten van een dakopbouw op het perceel plaatselijk bekend Rieteiland 82
* door H.F.J. Singerling, een aanvraag is ingediend voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel plaatselijk bekend Rieteiland 66
Voor het gebied waarbinnen de aanvragen 4 en 5 zijn gelegen geldt een voorbereidingsbesluit. Daar het bouwplan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan en in overeenstemming met het geldend bestemmingsplan 1e Uitwerking Strijp kunnen burgemeester en wethouders de bouwvergunning op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet verlenen en maken van dit voornemen hierbij melding.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 2 augustus 2001 4 weken ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht, afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis) tijdens de openingsuren van 8.30 tot 12.00 uur.
Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Bouwaanvragen en -meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het geheel vernieuwen van een voorgevel en kozijnen te: Minister Aalberselaan 74; ingediend: 19 juli 2001;

* het geheel vernieuwen van een voorgevel en kozijnen te: Minister Aalberselaan 64; ingediend: 19 juli 2001;

* het bouwen van zes woningen te: Serre; ingediend: 23 juli 2001;
* het oprichten van een woning te: Park Hoornwijck 20 (Kavel 12); ingediend: 17 juli 2001;

* het vergroten van een woning te: Rieteiland 34; ingediend: 23 juli 2001;

* het gedeeltelijk vergroten van een zolder te: Regentesselaan 36; ingediend: 23 juli 2001;

* het plaatsen van een overkapping parkeerplaats te: Geestbrugweg 66; ingediend: 23 juli 2001;Bouwvergunningen en bouwmeldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 2 augustus 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het gedeeltelijk veranderen van een gevel door middel van kozijn wijziging aan de Labouchèrelaan 2 t/m 48, verleend en verzonden: 25 juli 2001

* het wijzigen van een gevel van een tandartspraktijk aan de Marshallplein 34 / Bertha Von Suttnerstraat 25-27, verleend en verzonden: 25 juli 2001

* het plaatsen van drie voetgangersbruggen aan de Landingslaan Buitenplaats Ypenburg, verleend en verzonden: 25 juli 2001
* het plaatsen van een antenne installatie op een schoolgebouw aan de Lange Kleiweg 80, verleend en verzonden: 25 juli 2001
* het geheel vernieuwen van een bijeenkomstgebouw aan de Jaagpad 148 D, verleend en verzonden: 25 juli 2001

* het vergroten van een zolderkamer aan de Waldeck Pyrmontlaan 37, verleend en verzonden: 25 juli 2001

* het vergroten van een hotel aan de Polakweg 12, verleend en verzonden: 25 juli 2001

* het maken van een dakterras aan de Liseiland 22, verleend en verzonden: 25 juli 2001

* het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een winkelcomplex aan de Prins Willem Alexander Promenade, verleend en verzonden: 25 juli 2001

* het wijzigen van de bouwvergunning nr. 99006303/dgz d.d. 9 november 1999 tot het gedeeltelijk veranderen van een kantoorgebouw aan de Visseringlaan 19/23, verleend en verzonden: 25 juli 2001

* het vergroten van een woning door middel van een uitbouw aan de Lange Dreef 8, verleend en verzonden: 25 juli 2001
* het oprichten van een dakkapel (nokverhoging) aan de Willem Van Rijswijckstraat 34, verleend en verzonden: 25 juli 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Rectificatie
Wet milieubeheer
(Algemene Maatregel van Bestuur

Rectificatie van de AMvB melding in Groot Rijswijk van 19 juli 2001

Vermeld is toen een melding Besluit woon en verblijfsgebouwen milieubeheer met als adres Steenvoordelaan 119, dit moet zijn als volgt:
Besluit Horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer Prins Johan Friso Promenade 19.Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Herenstraat 27

1 appelboom wegens scheefgroei en gebrek aan vitaliteit Aangevraagd door Visser

* Cederlaan 5

1 conifeer wegens te forse groei
Aangevraagd door S. Wouters

* Lange Kleiweg t.o. de Visseringlaan
3 elzen wegens de nieuwbouw van kantorenpark Hardenburch Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken
* Sir Winston Churchilllaan (Algemene Begraafplaats)
1 conifeer wegens stormschade en 1 es wegens verminderde vitaliteit
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:
Per 2 augustus 2001:

* Dennelaan 18

1 sierappel wegens gebrek aan vitaliteit
* Karel Doormanlaan 283

1 conifeer wegens overlast door vallende takken en naalden en scheefgroei

* Laan van Hoornwijck
19 populieren t.b.v. de nieuwbouw van het Nederlands Forensisch Instituut
Er wordt een herplantplicht opgelegd voor 50 lindes en 15 sierbomen

* Pasgeldlocatie
157 bomen in de soorten berken, elzen, eiken en lijsterbessen, ten behoeve van de nieuwbouw van 200 woningen en de herinrichting van betreffende locatie
Er wordt een herplantplicht opgelegd voor 58 bomen en 3100 m2 aan gras en plantsoenen

* Schaapweg (middenberm tussen van Vredenburchweg en John F. Kennedylaan)

7 iepen wegens de aanleg van de AWZI leiding Er wordt een herplantplicht opgelegd voor 25 cederbomen en 1200 m2 rhododendronstruiken
Op grond van artikel 4.5.2., lid 3 van de APV voor Rijswijk 1999 wordt toestemming verleend om met het vellen van de bomen op 2 augustus 2001 een aanvang te nemen.

Er moet zes weken gewacht worden met het kappen in verband met de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.
Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Op stap zonder overstap in Rijswijk '
Lees ook