Stichting Wemos

Uit:
Wemos nieuwsbrief nr. 10


Op VN Kindertop nieuw actieplan bereikt

De VN Kindertop vond plaats van 8 tot 10 mei jongstleden in New York. Daaraan voorafgaand organiseerde het Nederlandse Platform VN Kindertop, waar Wemos ook aan deelneemt, een manifestatie op het Haagse Binnenhof. Eveline Herfkens, demissionair minister van Ontwikkelingssamenwerking, werd in de lift van Abeltje symbolisch naar New York gelanceerd, samen met de twee
jongerenvertegenwoordigers.

In New York gingen de staatshoofden en regeringsleiders van de VN-Kindertop op de valreep akkoord met een nieuw, bindend actieplan. Het compromis werd door alle 189 deelnemende landen met luid applaus ontvangen. Het actieplan wil de kindersterfte terugdringen, de toegang tot het onderwijs verbeteren en kinderen beter beschermen tegen uitbuiting en oorlog.

Meer informatie over het Actieplan:
https://www.kindertop.nl


Optimale gezondheid is een universeel mensenrecht. Vanuit deze gedachte werkt Stichting Wemos al sinds 1981 aan haar doelstelling: het verbeteren van de gezondheid van mannen en vrouwen in ontwikkelingslanden door het beïnvloeden van internationaal beleid.

Bezoek de website: https://www.wemos.nl || Telefoon: 020 4688388

Zoekwoorden:

Deel: ' Op VN Kindertop nieuw actieplan bereikt '
Lees ook