Gemeente Heeze-Leende


Uitnodiging voor goede ideeën

Op weg naar een Duurzaam Brabant
Iedereen merkt om zich heen dat onze samenleving verandert. We zijn met meer. Niet in elke buurt kent men elkaar nog. Groen verdwijnt. Zowel in de steden als op het platteland komt een leefbare samenleving onder druk te staan.

Je kunt deze veranderingen gadeslaan en afwachten. Of je gaat op zoek naar mogelijkheden om zelf iets te doen. Initiatieven van mensen die hun omgeving zien veranderen en daar iets aan willen doen. Mensen die niet achterover leunen, maar er zelf iets mee doen. Voor hen is het programma Leren Voor een Duurzame Samenleving.

Leren? Leren Voor een Duurzame Samenleving? Waarom leren, wat is er te leren? En wat is een duurzame samenleving? Om bij het laatste te beginnen, duurzaam samenleven gaat over een leefbare, gezonde, veilige omgeving om in te kunnen wonen, werken en recreëren. Het gaat over meedoen in plaats van toekijken. Over het leefbaar houden van onze wereld. Voor onszelf, voor onze kinderen, kleinkinderen en voor mensen elders op de wereld.

Voor een duurzame samenleving is het belangrijk dat mensen hun betrokkenheid tonen en met elkaar in gesprek gaan. Meewerken aan de toekomst. Door ons op een open wijze met elkaar in te zetten voor de samenleving, leren we hoe een duurzame samenleving vorm kan krijgen en wat ieders bijdrage hierin kan zijn.

De provincie ondersteunt initiatieven
De provincie Noord-Brabant heeft met het programma Leren Voor een Duurzame Samenleving jaarlijks ruim 400.000 euro beschikbaar voor initiatieven uit de samenleving. Met dit geld worden projecten medegefinancierd waarin mensen worden uitgenodigd om hun omgeving duurzaam te maken. Hieronder treft u een tweetal voorbeelden van initiatieven aan.

Speelstraten
Speelstraten is een idee van een burger die zag dat, auto na auto, de straat een groot parkeerterrein was geworden. Speelruimte was verdwenen. Met een simpele en daardoor ijzersterke formule heeft hij straatbewoners en gemeente bij elkaar gebracht en zijn de speelstraten ontstaan. De straten worden door de bewoners zelf een aantal dagen per jaar autovrij gemaakt. Kinderen krijgen zo de ruimte om te spelen. Ouders en andere straatbewoners genieten van het sociale klimaat wat hierdoor ontstaat. Het is een idee dat zich gemakkelijk laat na-apen. Bewoners kunnen hiertoe gezamenlijk initiatief nemen. Voor meer informatie zie www.speelstraten.nl.

Ruraal debat tussen boer en burger
Nederland is verdeeld in stad en platteland Gescheiden werelden met veel onbegrip. Boeren klagen over hoge eisen, lage prijzen en weinig begrip bij overheid en burger. Tegelijk maken burgers zich meer en meer zorgen over wat zij eten. En het platteland is voor hen een plek waar zij hun vrije tijd doorbrengen en ontspanning vinden. In het Ruraal Debat zoeken de Duinboeren uit de Loonde en Drunense duinen de burgers uit de steden die dit gebied omringen, Tilburg, Vught, Den Bosch en Waalwijk, op. Door het debat aan te gaan kweken zij meer begrip tussen de boeren en burgers. Over de knelpunten en kansen voor een duurzamere landbouw en een aantrekkelijker platteland. Het streven is dat dit begrip zal leiden tot concrete samenwerkingsprojecten, waarbij boeren en burgers zich gezamenlijk sterker maken voor een leefbaar en aantrekkelijk platteland. Voor meer informatie zie www.duinboeren.nl.

Heeft u na het lezen van dit bericht ideeën gekregen en wilt u kijken of het programma iets voor u kan betekenen? Of bent u zelfs al zover dat u subsidie wilt aanvragen? Bel of stuur een e-mail en u krijgt per ommegaande extra informatie. Op de website
www.lerenvoorduurzaamheid.info kunt u overigens ook terecht voor meer informatie. U vindt er onder andere een overzicht van lopende projecten, die u wellicht zullen helpen bij het uitwerken van uw eigen idee.

Adresgegevens
Provincie Noord-Brabant
Tel. 073 681 20 50
E-mail: nveen@brabant.nl

Ook kunt u bij de Provincie de projectenkrant aanvragen waarin u meer actuele en praktische informatie kunt vinden over lopende projecten binnen het programma Leren Voor een Duurzame Samenleving.

Met concrete vragen en voor ondersteuning bij het opstellen van uw projectaanvraag of het uitwerken van uw idee, kunt u terecht bij het IVN Consulentschap Natuur- en Milieueducatie.
Tel. 0411 61 41 11
E-mail: cnme.brabant@ivn.nl

Provincie Noord-Brabant juni 2002

Deel: ' Op weg naar een Duurzaam Brabant '
Lees ook