Gemeente Amersfoort


December 1999

Op zoek naar lotgevallen Amersfoortse Joden

Nooit werd erover geschreven en nooit is er onderzoek naar gedaan. De lotgevallen en de verdwijning van de ruim 800 joden die rond 1941-1942 in Amersfoort verbleven, zijn tot op de dag van vandaag onbekend. Reden voor de Nederlands Israëlitische Gemeente Amersfoort om hiernaar op zoek te gaan en er een boek over te laten schrijven. De gemeente Amersfoort betaalt mee aan het onderzoek.

Omdat over de periode 1940-1945 nog nauwelijks literatuur voor handen is, moet eerst wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Amersfoort draagt f 20.000,- bij in de kosten hiervan. Er is vrijwel niets bekend over de Amersfoortse joden in die periode. Over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap werd voor het laatst geschreven door S. van Adelberg in 1977. In dit boek kon nog niets worden gemeld over de geschiedenis van de Amersfoortse joden tijdens de Tweede wereldoorlog. Tot op vandaag is er geen grondige studie gedaan naar de lotgevallen. Daarom is het ook voor de gemeente belangrijk om die leemte in de geschiedschrijving in te vullen.

Het boek over de belangwekkende momenten uit de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Amersfoort verschijnt waarschijnlijk in 2002 als deel van de bekende Amersfortia Reeks.

Deel: ' Op zoek naar lotgevallen Amersfoortse Joden '
Lees ook