Nieuws Gemeente Groningen


"Nu gaat er iets boven Groningen"

19 april 1999

Vanaf 8 april j.l. tot 17 april heeft de actie "Nu gaat er niets boven Groningen" in de Stad Groningen en provincie een 1.000.000 gulden opgeleverd.
Alle acties zijn bedacht en uitgevoerd door de mensen zelf. Soms in groepen, soms individueel. Scholen, Kerken, Horeca, Ondernemers, het marktwezen, Commerciele Club, Banken, vakbond en maatschappelijke instellingen etc. De gehele week hebben mensen met collectebussen gecollecteerd bij allerlei acties.

Tijdens de slotmanifestatie in de Martinihal in Groningen, waar duizenden mensen aanwezig zijn geweest, werden alle bijeen gebrachte bedragen ingeleverd, van 25 gulden tot 70.000 gulden.

Deel: ' Opbrengst actie "Nu gaat er iets boven Groningen" 1 miljoen '




Lees ook