Gemeente Hoorn


Bedankt namens het Anjercomité

Persbericht d.d.: 29 juli 2002

De in mei 2002 gehouden Anjercollecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in Hoorn 6042,57 opgeleverd. Een geweldig resultaat. Dankzij de gulle gevers was het ingezamelde bedrag hoger dan vorig jaar, toen 4884,88 werd opgehaald. Allerlei verenigingen en instellingen in Hoorn die zich verdienstelijk maken op cultureel gebied profiteren jaarlijks van bijdragen uit het cultuurfonds. Ze schaffen er onder meer muziekinstrumenten, kleding en documentatiemateriaal voor aan. Het Prins Bernhard Cultuurfonds verstrekte eind vorig jaar in totaal maar liefst 30.993 subsidie aan culturele instellingen in Hoorn.

---
Laatste wijziging deze pagina: 29 juli 2002

Deel: ' Opbrengst Anjercollecte Hoorn twintig procent gestegen '
Lees ook