Gemeente Etten-Leur

Goede opbrengst Anjercollecte in Etten-Leur

De Anjercollecte 1999 heeft in Etten-Leur het fraaie bedrag van Hfl. 6978,-- opgebracht (vorig jaar was het inzamelresultaat iets hoger: Hfl. 7420,--). De onderstaande plaatselijke verenigingen hebben huis-aan-huis gecollecteerd voor het goede doel:
* Twirling Sport West-Brabant

* Gemengd koor De Cantorije

* Gemengd koor De Brande

* Volksdansgroep Elevoda

* Stichting Vrienden van St. Frans

* KBO Centrum/Zuid

* PCOB

* Cloveniersgilde St. Johan de Doper

* Toneelvereniging Mag het licht uit

Elke collecterende vereniging ontvangt een premie ter grootte van eenderde deel van het eigen ingezamelde bedrag voor de clubkas. Het resterende bedrag gaat naar diverse activiteiten en instellingen op het gebied van cultuur en natuurbehoud. Het geld wordt dus goed besteed. Burgemeester drs. J.A.M. van Agt, voorzitter van het plaatselijke Anjercomité, bedankt eenieder die het Anjerfonds geldelijk heeft gesteund.

Deel: ' Opbrengst Anjercollecte in Etten-Leur '
Lees ook