Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

Amsterdam/Utrecht, 17 januari 2000

Opbrengst rekeningrijden niet gebruiken voor nieuwe wegen

Het is een goede zaak dat het rekeningrijden van de grond komt. De opbrengst dient echter uitsluitend ten goede te komen van fiets- en openbaar vervoervoorzieningen, autodelen, vervoersmanagement en carpoolen. Rekeningrijden mag nooit een financieringsbron worden voor nieuwe wegen. Amsterdam, dat als eerste stad zich aanmeldde voor rekeningrijden, kan de opbrengst in een regionaal vervoersfonds stoppen en wil daaruit ook wegenprojecten financieren. Met name genoemd worden snelwegen aan de zuidkant van de stad. Dat is het kind met het badwater weggooien. Uitbreiding van de wegcapaciteit ondermijnt het verkeersregulerende effect van rekeningrijden en staat haaks op beheersing van de automobiliteit waarvoor rekeningrijden is bedoeld.

Stichting Natuur en Milieu heeft, mede namens de Vereniging Milieudefensie, het Milieucentrum Amsterdam en het comité Tweede Coen Niet Doen, de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Amsterdam verzocht erop toe te zien de opbrengst van het rekening rijden niet wordt bestemd voor nieuwe wegen of verbreding van bestaande wegen. Dat dient te worden vastgelegd in de werkafspraken tussen verkeersminister Netelenbos en de hoofdstad. De milieuorganisaties stellen dat het wel past om de opbrengst te gebruiken voor een versnelde uitvoering van het light rail project Regionet 21 en van de Utrechtboog van het spoor.

Helaas zijn de werkafspraken nog beperkt tot de regio Amsterdam. Een randstadbrede invoering van rekeningrijden, zoals is afgesproken in het regeerakkoord, heeft grote voorkeur. Stichting Natuur en Milieu hoopt dat, nu ook Utrecht en Den Haag geïnteresseerd zijn, alsnog tot randstadbrede invoer kan worden overgegaan. Uiteindelijk zal rekeningrijden zich moeten ontwikkelen tot een geavanceerd beprijzingssysteem voor autorijden waarvan de opbrengst te goede komt aan de algemene middelen.

Nadere inlichtingen: 030-2331328 Bas de Jong/Marijke Brunt

Deel: ' Opbrengst rekeningrijden niet gebruiken voor nieuwe wegen '
Lees ook