Ingezonden persbericht


Persbericht

Amersfoort, 23 september 2003

Opdoorreis.nl: informatie over christelijke uitvaartverzorging

ENSCHEDE Speciaal voor mensen die waarde hechten aan een christelijke uitvaartverzorging, heeft de landelijk werkende organisatie Op Doorreis een omvangrijke website ontwikkeld met informatie over begraven en allerlei aanverwante onderwerpen.

Volgens oprichter Wim de Wit van Op Doorreis is er onder christenen veel verwarring over de kosten van een begrafenis en lijken velen gevoelig voor schijnbaar sterke argumenten voor crematie. Dat was de reden om de onlangs geheel vernieuwde site www.opdoorreis.nl te lanceren. De site informeert onder meer over de reële kosten van een uitvaart en over maatregelen die mensen kunnen treffen om problemen te voorkomen. Het gebeurt bijvoorbeeld dat mensen tegen hun wil worden gecremeerd; dit kun je voorkomen door je wensen tijdig vast te leggen. Ook maken uitvaartorganisaties soms misbruik van de emotionele instabiliteit waarin nabestaanden verkeren, door veel te hoge prijzen in rekening te brengen. Via deze site willen we christenen onder meer duidelijk maken wat er allemaal komt kijken bij een christelijke begrafenis, en waarom crematie bijbels gezien geen optie is voor gelovigen , aldus De Wit.

Op Doorreis werkt uitsluitend samen met uitvaartverzorgers die vanuit een christelijke levensovertuiging opereren. De organisatie heeft hiervoor in de afgelopen jaren een eigen netwerk opgebouwd, dat landelijk dekkend is.

Zoekwoorden:

Deel: ' Opdoorreis.nl informatie over christelijke uitvaartverzorging '


Lees ook