Open avond 9 februari Nederlandse Kleurenschool


Op 9 februari organiseert de Stichting Nederlandse Kleurenschool haar halfjaarlijkse open avond

Zaandam, 20180116 -- Tijdens de open avond wordt informatie verstrekt over de kleurenworkshops en opleidingen van de Nederlandse Kleurenschool, zoals de opleiding kleuradvies en zijn docenten, oud-studenten en examinatoren aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er inzage in het les- en opleidingsmateriaal. Zo kunt u een goed beeld krijgen van onze opleidingen.

De open avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Beroepsorganisatie van Nederlandse Kleurdeskundigen (Stichting BNK). Stichting BNK is verantwoordelijk voor het afnemen van de examens en het verstrekken van de branchediploma’s. Stichting BNK verzorgt een presentatie over het kwaliteitsregister van Nederlandse Kleurdeskundigen.

De open avond is een ideale start om kennis te maken met de Nederlandse Kleurenschool en de Beroepsorganisatie voor Nederlandse Kleurdeskundigen, je te laten inspireren en alvast de sfeer te proeven. Waarom kies je om je ervaring te laten testen (EVC traject) of voor een opleiding kleur? Wat is een EVC traject? Hoe is het nu echt om de opleiding Kleurkunde / Kleuradvies te doen? Hoe ziet een EVC-traject er uit? Onze docenten en studenten vertellen het je graag. Met plezier informeren we je over al de opleidingen kleur en workshops kleur en over het kwaliteitsregister voor kleurdeskundigen.

Toonaangevend

Kleur is een elementair natuurverschijnsel. Lang voordat er sprake was van een maatschappelijke cultuur zoals wij die vandaag de dag kennen, was de natuur vervuld van kleur en had ze betekenis voor het overleven van de mens. Tegenwoordig is kleur een belangrijk onderdeel van onze maatschappij.  Als we kleuradvies geven, dan is het noodzakelijk kennis van kleur te hebben. Kennis van kleur zorgt ervoor dat je je keuzes goed kunt beargumenteren. Door de juiste kennis toe te passen kun je beargumenteren waarom je je keuzes gemaakt hebt. Kleur is niet alleen een zaak van gevoel, kleur gedraagt zich volgens wetten. Kennis van deze wetten zorgt ervoor dat je efficiënter tot je kleurkeuzes komt en deze professioneel beargumenteerd kunt presenteren.

Stichting Nederlandse Kleurenschool (NKS) heeft een toonaangevende en centrale plek in de wereld van kleuronderwijs. Stichting Nederlandse Kleurenschool is een kennisinstelling die zich bezighoudt met het verkrijgen, onderzoeken, optimaliseren, beheren en verspreiden van kennis betreffende kleur.


Deel: ' Open avond Nederlandse Kleurenschool '
Lees ook