Gemeente Arnhem

Brandweer Arnhem pakt uit

Tijdens de Open Bedrijvendag aanstaande zondag pakt Brandweer Arnhem stevig uit. Met demonstraties, bezichtiging van het materieel en informatiestands laat de brandweer het publiek zien dat het brandweervak veel meer omvat dan blussen alléén. Vooral voor mensen met een technische achtergrond of opleiding biedt de brandweer meer mogelijkheden dan men denkt. Kom en overtuig uzelf!

Om 10.00 uur gaat de poort aan de Rietgrachtstraat open. Iedereen is welkom maar kinderen onder de twaalf jaar alléén onder begeleiding van een volwassene!

Demonstraties
Brandweermensen verlenen hulp aan mens en dier in nood. Van twee situaties geven zij een demonstratie: 11.00 uur ongeval met beknelling 12.00 uur ontsmetting na inzet in situatie met gevaarlijke stoffen 14.00 uur ongeval met beknelling 15.00 uur ontsmetting na inzet in situatie met gevaarlijke stoffen

Doorlopend is het materieel te bezichtigen. De brandweerlieden zijn ter plekke om een toelichting te geven. Op de binnenplaats staan een schuimblusvoertuig, een tankautospuit, een verbindingswagen en een commandohaakarmbak, een hulpverleningsvoertuig, duikmateriaal en duikvoertuig, medische opvang b., en een autoladder. Kleine blusmiddelen worden gedemonstreerd. Kinderen mogen zich uitleven met het omspuiten van blokjes op een balk.

ormatiestands
In de uitrukgarage kunt u kennis nemen van de preventieve taak van de brandweer. Zeker met de ervaringen in Enschede en Volendam nog vers in het geheugen, is het interessant om te weten wat de gemeente Arnhem doet aan controle op de brandveiligheid van gebouwen waar meer dan 50 mensen in kunnen. Het is ook de start van de landelijke Brandpreventieweek, u kunt hier ook rustig doorpraten met de deskundigen op het gebied van rookmelders, blussertjes en dergelijke.

Ook in de uitrukgarage:meer informatie over rampenbestrijding. De vraag 'En als òns nou eens een ramp overkomt?' is actueler dan ooit. Hoe zijn Arnhem en de omliggende gemeenten voorbereid op calamiteiten? Aan de hand van video, meetapparatuur en rampenbestrijdingsplannen krijgt u meer inzicht. En wie na een rondgang langs de demonstraties, het materieel en de stands belangstelling heeft voor het brandweervak, kan zijn licht opsteken bij de wervingsstand.

Open Bedrijvendag Brandweer Arnhem zondag 7 oktober a.s.
van 10.00 uur tot 17.00 uur Ingang: Rietgrachtstraat 74

Deel: ' Open Bedrijvendag Brandweer Arnhem '
Lees ook