Gemeente Tilburg


7-2-2000

Open Bedrijvendag voor technisch onderwijs

Gemeente geeft fl 30.000 subsidie

De Tilburgse scholen voor technisch onderwijs en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging Kring Midden-Brabant organiseren op zaterdag 12 februari aanstaande de eerste Open Bedrijvendag voor leerlingen uit het technisch onderwijs. Tien Tilburgse bedrijven uit de bouwbranche, de metaalsector en de procesindustrie zetten die dag hun poorten open voor leerlingen - en hun ouders - die in de weken daarvoor hebben deelgenomen aan de Open Dagen van de techniekscholen. De Open Bedrijvendag sluit hier naadloos op aan en wil bij de leerlingen belangstelling kweken voor het werken in een technisch beroep.

Bevordering van de instroom in het technisch onderwijs en in technische beroepen past in het gemeentelijk beleid. In het onderwijsbeleid, het economisch en het arbeidsmarktbeleid streeft de gemeente naar het oplossen van knelpunten op de lokale en regionale arbeidsmarkt, met name in de voor Tilburg Moderne industriestad zo belangrijke sector techniek. De daling van de instroom in het technisch onderwijs is overigens geen typisch Tilburgs probleem. Dit fenomeen doet zich ook voor in de rest van Nederland en in Europa als geheel.

Onderzoek van het ETIN wijst uit dat het technisch bedrijfsleven in de regio Midden- en West-Brabant in de komende jaren jaarlijks circa 2.500 tot 3.000 nieuwe medewerkers nodig heeft op technisch MBO-niveau. Tal van vacatures zijn nu al moeilijk te vervullen: monteurs, ontwerpers, operators, logistiek medewerkers enzovoort. Als er niets gebeurt heeft niet alleen het bedrijfsleven in de regio een enorm probleem, er zal ook een 'kaalslag' plaatsvinden in de technische V(M)BO-afdelingen vanwege onvoldoende instroom van leerlingen. Ook in MBO- en HBO is op onderdelen sprake van een vergelijkbare ontwikkeling.

Het is de eerste keer dat er in Tilburg een Open Bedrijvendag specifiek voor leerlingen uit het technisch onderwijs wordt georganiseerd. Ook de ouders worden overigens uitgenodigd. Belangrijkste doelstelling van de dag is het ombuigen van de vaak negatieve beeldvorming die leerlingen én hun ouders hebben over het werken in een technisch beroep. Als deze gerichte aanpak succesvol blijkt te zijn zal deze Open Bedrijvendag vast onderdeel worden van de jaarlijkse voorlichtingsactiviteiten rond school- en beroepskeuze. De kosten van de Open Bedrijvendag bedragen circa f 100.000 gulden. De gemeente stelt hiervoor een subsidie van f 30.000 beschikbaar.

Deel: ' Open Bedrijvendag voor technisch onderwijs in Tilburg '
Lees ook