open brief aan de kma te breda

breda, 27-5-1999

geachte gouverneur,

sinds 1828 huist de koninklijke militaire academie in breda. het is geen kil verstandshuwelijk tussen een opleiding en een stad, maar een hechte relatie wat ook in het sociaal, culturele en economische leven van breda zijn weerklank vindt.

breda stormt naar de 21e eeuw, maar ik constateer hinkend op twee benen; een stad die enerzijds zijn haven en mogelijk vroegere "waterwegen" weer in ere wil herstellen, maar voor wie het anderzijds heel moeilijk is, (zitten er oude gentleman's agreements in de weg?) met de KMA eens rond de tafel te schuiven om over het vele hectaren groot terrein van de KMA, als een eiland in de binnenstad, te praten.

Dat de Koninklijke Militaire Academie in Breda hoort staat buiten kijf. Een academieterrein alleen open met
monumentendag of onder begeleiding van een VVV-juffrouw acht ik minder vanzelfsprekend na 170 jaar, en ook niet meer zo passend bij een transparante samenleving. Daarnaast zijn er tegenwoordig voldoende technisch middelen om gebouwen of delen van een terrein te beschermen tegen ongewenste indringers.

Een fietslijn over het terrein zou voor Bredanaars, (waaronder vele scholieren), veel betekenen. Simpelweg omdat dat een korte, veilige en ook nog eens mooie fietsroute zou zijn!

Daarnaast is een monument als het Spanjaardschat een attractie van de eerste orde voor veel Nederlanders en mogelijk ook buitenlandse toeristen, waarom zou je dat zo beperkt openstellen?

Concreet heb ik de volgende vragen;


- Staat U er in beginsel voor open om, samen met de gemeente Breda, (als deze daarom verzoekt), te onderzoeken of een fiets/voetpad over het KMA terrein mogelijk is?


- Zou het terrein, (of delen daarvan), en mogelijk sommige gebouwen, een permanenter toegangelijk karakter kunnen krijgen?

Bij deze brief voeg ik een luchtfoto toe van Uw terrein met daarop aangegeven de belangrijkste historische gebouwen, en hoe mogelijk een fiets/wandelroute zou kunnen lopen.

In de overtuiging dat voorstellen, zoals in deze brief beschreven, voor de stad Breda en voor de Koninklijke Militaire Academie een uitdaging zijn, en perspectieven bieden, teken ik met vriendelijke hoogachting.

Arno Bakkers,
Generaal van Hamsingel 6,
4811 RA Breda
telefoon 076-5150646

P.S. Afschriften van deze brief zijn naar;

- Staten Generaal, vaste kamercommissie van defensie
- Burgemeester van Breda

- Gemeenteraadsfracties

- Pers

Zoekwoorden:

Deel: ' Open Brief aan de KMA te Breda over academieterrein '
Lees ook