FENIT

Open brief aan het nieuwe kabinet

10-05-2002 Nederland~ICT heeft samen met het NLIP en de VECAI een brief geschreven gericht aan het nieuwe kabinet. In deze brief geeft Nederland~ICT een aantal suggesties die aan het regeerakkoord kun worden toegevoegd.

De belangrijke aanbevelingen luiden als volgt:
o ICT vereist een gecoördineerd kabinetsbeleid; o Het kabinet moet zich voor haar ICT-beleid laten adviseren door een breed samengesteld forum van maatschappelijke vertegenwoordigers; o Per departement moet een concreet ICT-actieplan worden opgesteld.

Een integrale - ministerie overstijgende - aanpak is noodzakelijk voor Veiligheid en Betrouwbaarheid in de Digitale Delta. Deze aanpak is niet alleen ter bescherming van de informatiesamenleving maar ook voor de versterking van onze internationale concurrentiepositie.

Een snelle invoering in Nederland van de nieuwe Europese telecommunicatie wetgeving is nodig. Hiermee wordt de markt voor infrastructuren wezenlijk gestimuleerd. Aan de ene kant worden infrastructuur-aanbieders zo in staat gesteld om optimaal in te spelen op de vraag van consumenten en zakelijke gebruikers naar voldoende snelle verbindingen. Aan de andere kant wordt zo bereikt dat er diversiteit ontstaat in het aanbod van breedband als stimulans voor een innovatief aanbod van on-line diensten. De overheid biedt haar informatiediensten in 2006 volledig on-line aan.

Tot slot is een extra stimulering van ICT in het onderwijs noodzakelijk. Knelpunten moeten worden weggewerkt, zoals op het gebied van aanschaf, beheer, aanbod van educatieve software en docentenopleidingen.

Meer informatie: Nederland~ICT, Sergej Katus, tel.: 0348 - 49 36 36, e-mail: sergej.katus@nederlandict.nl

copyright FENIT 2002

Deel: ' Open brief aan het nieuwe kabinet '
Lees ook