FNV

Open brief aan minister-president Balkenende over Irak Geachte heer Balkenende,

Enige weken geleden heeft de FNV zich gewend tot de minister van buitenlandse zaken om haar bezorgdheid te uiten over de ontwikkelingen rond Irak, zoals in lijn met de opvattingen van de internationale vakbeweging.
Kern van onze bezorgdheid is de wens tot behoud van de vrede en de internationale rechtsorde en het vinden van een antwoord op de reële dreiging die de Irakese dictatuur vormt voor de eigen bevolking en de wereld. Daarbij speelt de autoriteit van de Verenigde Naties (in het bijzonder de Veiligheidsraad) een grote rol.

Militaire actie, indien noodzakelijk, zou moeten plaatsvinden binnen het raamwerk van de Verenigde Naties, omdat anders de internationale rechtsorde ondermijnd wordt.

Naar onze mening betekent dit standpunt ook dat als militaire acties buiten het mandaat van de VN plaats zouden vinden, de Nederlandse regering daaraan geen steun zou moeten verlenen.

Wij vertrouwen erop dat u dit standpunt in uw overwegingen zult willen betrekken.

Hoogachtend,

L.J. de Waal

Voorzitter

17 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Open brief FNV aan Balkenende over Irak '
Lees ook