Open brief huurders Woningbedrijf Amsterdam aan Kamerleden

De SBO-2, het samenwerkingsverband van de 40.000 huurders bij het Woningbedrijf Amsterdam, vraagt in een open brief aan de 2e Kamerleden om ook de komende week hun poot stijf te houden in de discussie met staatssecretaris Remkes over de huurverhoging.

De Tweede Kamer had Remkes in een motie gevraagd om een gemiddelde huurprijsstijging op inflatieniveau (2,2%) en om de huurverhoging voor alle woningen met een huur boven 60% van de maximaal toegestane huurprijs te bevriezen op het inflatieniveau. Remkes neigt er echter naar om de woningcorporaties toestemming te geven om de huur per woning maximaal 4,25% te laten stijgen en hij “hoopt” dat de gemiddelde stijging van de huur over alle woningen niet hoger zal uitkomen dan het inflatiepercentage.

Huurders zijn de mensen met gemiddeld de laagste inkomens, maar zij moeten een steeds groter deel van hun inkomen aan woonuitgaven besteden. Volgens de meest recente cijfers van het CBS was dat in 1990 nog 28% en in 1998 opgelopen naar 33%. Wat de SBO-2 betreft moeten de corporaties ermee leren leven dat ze hun kosten niet kunnen afwentelen op hun huurders. Corporaties moeten andere bronnen aanboren dan de huurinkomsten om hun investeringsambities mee te financieren, zoals nieuwbouw en verkoop of via het College Sluitend Stelsel.

Inlichtingen over dit persbericht bij: Karin van der Linden (voorzitter van de SBO-2). Telefoon: 020 – 624.7836

Deel: ' Open brief huurders Woningbedrijf Amsterdam aan Kamerleden '
Lees ook