Gemeente Amsterdam


---

Open brief meerderheid partijen: geen privatisering GVB

Leidende politici van een grote meerderheid in de gemeenteraad hebben de Amsterdamse kiezer vanmorgen (maandag 13 mei) in een open brief beloofd er alles aan te doen om het Gemeentevervoerbedrijf niet te privatiseren als een meerderheid van de kiezers woensdag bij het referendum VOOR de verzelfstandiging stemt.

Vorige week stelde de Wetenschappelijke Raad voor Amsterdam al vast dat privatisering nu niet aan de orde is en vervolgens gaf de Raad het stemadvies aan de Amsterdamse bevolking om voor verzelfstandiging te stemmen.
Met de open brief van vanmorgen wordt duidelijk dat de Amsterdamse politiek ook in de toekomst geen privatisering of verkoop van het GVB wenst.

De gezamenlijke politici hopen hiermee een einde te maken aan de verwarring die het referendum oproept onder Amsterdammers. Deze verwarring blijkt onder meer uit het gegeven dat bij de laatste peiling maar liefst 45% nog niet wist wat bij het referendum te stemmen.
Ongefundeerde angst voor privatisering van het bedrijf bleek uit onderzoek het sterkste motief om tegen te stemmen. Meerderheden in proefpanels zeiden echter na kennisname van de feitelijke situatie niet langer tegen te zullen stemmen bij het referendum, maar voor. Opvallend is tenslotte dat ook Leefbaar Amsterdam zich (mede naar aanleiding van een eerdere brief van wethouder Maij aan de gemeenteraad) achter de open brief van vandaag opstelt. De brief is ondertekend door Rob Oudkerk (PvdA), Geert Dales (VVD), Hester Maij (CDA), Saskia Bruines (D66) en Henk Bakker (Leefbaar Amsterdam).

Amsterdam, 13 mei 2002 Stefan Rutte

^


-

© gemeente Amsterdam - 13-05-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Open brief meerderheid partijen Amsterdam, geen privatisering GVB '
Lees ook