Open brief over het vermoorden van honden in Nederland


Open brief aan Matthijs Schilder, Claudia Vinke, officieren van justitie en opslaghouders

DEN HAAG, 20170503 -- Opnieuw zijn er hier in Nederland 16 honden vermoord, waaronder negen pups die pas vier weken oud waren toen ze in de opslag terechtkwamen. Pups die nog geen vlieg kwaad hadden gedaan. Met grote koppen stond het in oktober 2016 in de krant: 25 pitbulls gered van hondengevechten. Ja, het waren kruising American Staffordshire terriërs, maar kunnen zij daar wat aan doen? Behalve dat zij een pitbullachtig uiterlijk hebben, zijn het vooral gewoon honden die net als iedere andere hond een lieve baas willen hebben, willen spelen, eten en willen leven.

Zij kunnen er ook niets aan doen dat ze op de wereld zijn gezet. Op 22 april 2017 bericht het ANP: 16 gevaarlijke pitbulls mogen gedood worden. Vergeten wordt dat ze gered zijn en dat de 9 pups niet eens de kans hebben gehad om gevaarlijk te worden. Zogenaamd gered, maar dan wel zo dat ze van de regen in de drup kwamen. En dat allemaal dankzij u. Hoeveel honden zijn het er intussen die door uw adviezen en beleid en uitspraken zijn vermoord? Honderden zeker, maar misschien loopt dat aantal inmiddels wel tegen de duizend, gezien de 9 jaar waarin honden worden getreiterd met een pesttest in de opslag. Zelfs honden die verwaarloosd binnenkomen of mishandeld zijn, worden hieraan onderworpen. En u met zijn allen bepalen of zij dood moeten of mogen blijven leven. Wie zijn u dat u dit mogen doen? Dat u zo mogen oordelen en handelen over dieren die vaak nauwelijks iets of niets hebben misdaan?

Ik heb er slapeloze nachten door. Omdat ik zo boos kan worden door dit onrecht. Maar ook  omdat ik zo ontzettend verdrietig kan worden en me verdomd machteloos kan voelen als het ons niet lukt deze honden te helpen. Maar u slapen lekker door, ondanks alle moorden die u allen op uw geweten hebben.

Matthijs Schilder, u bent een van de ontwikkelaars en testers van het risico-assessment, van het Assessmentteam Universiteit Utrecht zoals dat nu wordt genoemd. In 2008 heb ik telefonisch contact met u gehad over deze test die toen nog in ontwikkeling was. Ik vertelde over mijn door mishandeling getraumatiseerde herder die nooit uw test goed zou doorkomen omdat hij in die test niet weg kon vluchten. U was daarover erg duidelijk en zei dat zo’n hond niet in de maatschappij thuishoorde. Iedere hond moet van u sociaal zijn en anders de spuit erin. Mijn herder was één van de liefste honden die ik ooit gehad heb. Gelukkig is hij nooit in uw handen gevallen. Want in uw test worden honden vastgebonden en worden zij geconfronteerd met een opeenstapeling van dingen die honden eng en bedreigend kunnen vinden. Vluchten is niet mogelijk.  Iets wat mijn toenmalige hond bij bedreiging en angst als eerste zou willen doen.  

Ik heb een heleboel van uw testverslagen gelezen. Behalve dat u denkt te mogen beslissen over leven en dood, bent u ook dikwijls respectloos richting honden bezig geweest. Zelfs honden die duidelijk niet tegen het kennelleven bestand waren, wantrouwig en bang waren geworden en duidelijk op dat moment niet te testen waren, moest u nog even met wat testen bij hun hok pesten. Door zo te handelen heeft u al mijn respect verloren. Wat bent u voor een man dat u dit alles denkt te mogen doen? Ik weet dat u het in verleden als gedragsbioloog proeven met dieren hebt gedaan, misschien is dat een verklaring voor uw dieronvriendelijke gedrag. In de Volkskrant van 1999 staat dat u  betrokken was bij experimenten van de Faculteit Diergeneeskunde met agressieve muizen die op agressiviteit  zijn gefokt. Tijdens de laboratoriumproeven bracht de onderzoeker een vreemde muis in het hok van een andere en bestudeerde  vervolgens wat er gebeurde. U keek hoe lang het duurde tot de ene muis de andere muis aanviel en gebruikte dat als model voor honden en voor het begin van uw agressietest. Mensen die zulke dingen doen vind ik eng. U bent een mens die blijkbaar gelooft in een soort van Überhond. Alle honden die iets mankeren moeten uit de maatschappij verwijderd worden. Deze visie van u blijkt ook telkens uit uw testverslagen. En ook uw vooroordelen richting eigenaren. Mensen worden ongeschikt geacht zonder dat u ze ooit hebt gesproken, laat staan dat u ze met een hond heeft zien omgaan.

Tientallen honden waar u een euthansieadvies aan gaf, zijn door hulp van een advocaat bij Martin Gaus terechtgekomen voor een herkansing. En de meerderheid kwam daarna door aandacht en training die ze daar kregen wel goed de test door. Dan moet er toch een belletje gaan rinkelen, maar niet bij u. En u gaat maar door, u heeft die macht. Een ziekelijke macht vind ik. Ik snap werkelijk niet dat u nog in de spiegel kunt kijken en geen slapeloze nachten heeft vol wroeging. Want het vonnis dat u zo vaak geveld heeft is geen euthanasie. Euthanasie is iemand dood laten gaan door hem of haar uit zijn lijden te verlossen. Door uw vonnis werden deze honden vermoord. Zij kregen daardoor geen kans meer om te laten zien dat ze best aardige honden konden zijn. Een groot deel daarvan heeft niet eens ooit iets gedaan, is alleen maar erg bang en wantrouwig.

Claudia Vinke, ik ken u niet maar lees wel veel van uw testverslagen. U bent opgeleid door Matthijs Schilder en het advies om deze 16 kruising American Staffordshire terriërs te doden komt van u. Waar is het misgegaan met uw empathisch vermogen richting dieren? Pup Lathisa gaf u het doodvonnis. Een pittige pup die één keer op puppymanier de verzorgster heeft gebeten. De verzorgster vond dit pijnlijk. Tsja, puppy’s hebben nu eenmaal scherpe tandjes. In uw test doet ze het eigenlijk heel goed, al is ze wat druk, snel afgeleid en springt ze op. Maar welke pup doet dat niet? Toch moet ze van u dood. Pup Joska is ook druk en snel afgeleid en springerig. Doet het verder ook goed in de test. Toch maar afmaken. Dan pup Charlina. Pup Charlina is volgens de opslaghouder een onderdanig hondje dat wat minder bang wordt. Maar omdat ze de hele tijd speelt met haar lijn is ze nu ook dood. Pup Dada is een wat lastiger exemplaar, hij kan fel doen naar andere honden. Daarom moet Dada ook dood. Ook pup Jeroen moet van u dood. Jeroen is een drukke pup die niet luistert, maar in de test het best goed doet. Maar hij hapt telkens in zijn lijn en wil niet stoppen met zijn trekspel. Pup Isa moet natuurlijk ook van u dood. Omdat ze af en toe angstig is en hard gaat blaffen naar andere honden. Omdat pup Julia bijterig is naar haar broer Leon en in haar riem bijt moet zij ook dood. Het helpt niet dat ze het in de test eigenlijk heel goed doet voor een pup. De opslaghouder vindt overigens dat vrijwel alle pups opspringen, slopen, fel op eten zijn en niet luisteren. Die arme pup Leon moet het ook bij u ontgelden. Ook hij krijgt een doodvonnis, hij maakte de fout door veel te blaffen naar vreemde honden en een jogger. Ook pup Dalisa moet dood, zij heeft in haar zusje haar oor gebeten en ze bijt ook in de paardenstaarten van de verzorgers en bijt en hangt in de gordijnen. Het begint bijna hilarisch te worden als het allemaal niet zo diep triest was.

Als het om kinderen zou gaan die gedragsmoeilijkheden hebben door de slechte omstandigheden waarin zij verzeild zijn geraakt, geven wij ze therapie. Het goede nieuws is dat honden veel eerder herstellen van trauma’s dan mensen en ook eerder dingen oppikken en sneller leren en opnieuw vertrouwen krijgen. Het slechte nieuws is dat zij van u en van justitie en de opslaghouder die kans helemaal niet krijgen. U velt deze doodvonnissen omdat volgens u deze pups speciaal gefokt zouden zijn om straks hondengevechten mee te gaan houden. Maar hoe durft u hierover te oordelen en zo’n vonnis te vellen als dat nog helemaal niet bewezen is? Bovendien hebben deze pups nog nooit gevochten. Volgens het Besluit houders van dieren artikel 1.10 zouden deze pups  helemaal niet gedood mogen worden. Deze pups waren namelijk helemaal geen gevaar voor de maatschappij. In artikel 1.10  van het Besluit houders van dieren, onderdeel van de Wet dieren, staat dat een hond alleen gedood mag worden vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken. Van niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken, genoemd onder e, is volgens dit artikel sprake indien door een deskundige is vastgesteld dat het dier een gevaar voor zijn omgeving oplevert. Bovendien moet dit gevaar niet kunnen worden weggenomen door het volgen van cursussen of trainingen met het dier. U heeft nagelaten deze pups en al die andere honden die dood moesten van u de kans te geven hun gedrag te leren corrigeren door middel van curcussen en trainingen. Klaarblijkelijk vindt u dat u boven de wet staat. Uw vooringenomenheid blijkt ook telkens uit uw testrapportages. U oordeelt over eigenaren dat zij niet geschikt zouden zijn voor hun hond, terwijl u de eigenaar nog nooit hebt ontmoet, laat staan dat u gezien heeft hoe hij of zij met de hond omgaat. Eigenaren die u het liefst ook niet wilt zien, dat is wel zo makkelijk.

Niet alleen deze 9 pups, maar ook de andere 7 honden kregen door al uw vooroordelen geen kans. Ze zijn nu allen vermoord. Net als al die andere honden die u een doodvonnis gaf. Ik vraag mij af of u wel een geweten heeft. Want ik kan niet begrijpen dat u met zoveel moorden op uw geweten kunt leven en gewoon door blijft gaan met wat u doet.

En officieren van Justitie die over levende have gaan, ik ken u niet persoonlijk, maar voel me vaak zo machteloos door al die onrechtvaardigheid die onstaat door uw handelen. U vergelijkt bewust een hond met een voorwerp zodat u het dier kunt vervreemden of vernietigen. Uit niets merk ik (een zeer uitzonderlijk geval daargelaten) bij u dat u zich ervan bewust bent dat het om een levend wezen gaat. Om een dier met een eigen intrinsieke waarde. Een dier dat net als u pijn kan voelen, gelukkig kan zijn en wil leven. Die erkenning van die intrinsieke waarde staat in de Wet dieren, waarin ook staat dat een dier zonder redelijk doel niet in zijn welzijn aangetast dient te worden. Maar dat lapt u aan uw laars. Ik merk geen empathie bij u richting een dier en richting zijn eigenaar. Het lijken slechts de kosten van opslag te zijn die u deren. U verschuilt zich achter artikel 117Sv om in beslag genomen dieren te mogen vervreemden of te vernietigen. U geeft het laatste vonnis. Ook door u zijn deze 16 honden nu vermoord.  En nog zovelen met hen. Misschien geeft de rechter u gelijk, maar het is heel erg fout wat u doet: een dier is geen voorwerp.

Als laatste schrijf ik aan u de opslaghouders. Ik ken u niet allemaal, maar ik weet wel wat u niet goed doet: u komt namelijk onvoldoende voor de honden in uw opslag op. Als u niet aan de bel trekt en klokkenluider wordt, verandert er niks. Deze pups hadden nooit zo lang in uw opslag mogen zitten. Pups horen goed gesocialieerd te worden bij mensen thuis en niet in kennels opgesloten te zitten als ze zo jong zijn. Dat had u het OM en de RVO  kunnen laten weten! U weet hoe de testen gaan en u kunt al die honden in de opslag hierop voorbereiden. Maar dat doet u niet. In plaats daarvan loopt u blindelings achter het advies van de tester aan en doet er soms nog een schepje bovenop als een hond u niet bevalt. Honden die u niet vertrouwt blijven maanden geïsoleerd in hun kennel zitten. Vindt u het vreemd dat ze daar gek van worden, wanneer u niet eens uw best doet om het vertrouwen van zo’n dier te winnen?  Als u een beetje hart in uw lijf had voor deze honden, dan zou u ervoor vechten en zeker niet deze onschuldige pups dood laten maken door uw dierenarts. Het is prima dat u er een aardige duit aan verdient, maar dat mag nooit ten koste van extra dierenleed gaan. U houdt op deze wijze een misdadig systeem in stand.

Ik ontvang gaarne uw reacties.
Sandra van de Werd
Comité Dierennoodhulp
Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden


Deel: ' Open brief over het vermoorden van honden in Nederland '


Lees ook