Partij van de Arbeid


Open brief van Max van den Berg aan de ministers Zalm en de Vries
16 april 1999

Geachte heren,

In een brief aan het Duitse voorzitterschap maakt u beiden kenbaar dat de lonen in de gehele Europese Unie gematigd zouden moeten worden om de werkgelegenheid te bevorderen. Dit zou moeten worden vastgelegd in een Europees richtsnoer.

Ik ben het absoluut met u eens dat er ook in Europa een poldermodel moet komen. Binnen de Europese Unie zijn er immers 18 miljoen werklozen. Zestig miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Alles moet uit de kast worden getrokken om werkgelegenheid te bevorderen en armoede te bestrijden. Op Nederlands initiatief kunnen arbeidsintensieve diensten binnenkort via het lage BTW-tarief worden belast. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Ik juich dat van harte toe.

Bij een poldermodel in Europa passen echter, naast die gematigde loonontwikkeling, ook een rechtsvaardige en evenwichtige inkomensverdeling. Het is mij dan ook een doorn in het oog dat sommige werkgevers, zoals deze week weer bleek bij Aegon, via goudgerande optieregelingen het management en de aandeelhouders van deze ondernemingen sterk bevoordelen. Dit past niet in een gematigde loonpolder. Het evenwicht lijkt zoek. Mensen die hard werken voor gewone inkomens, worden gevraagd om hun lonen te matigen. Zij en de vakbeweging zijn daartoe bereid als dat een bijdrage levert aan meer werk. Ze worden daartoe echter ontmoedigd als blijkt dat hun bazen en de aandeelhouders zich zonder aarzelen met riante optieregelingen verrijken.

Ik zou u dan ook willen vragen of u in uw pleidooi voor versterking van het werkgelegenheidspact ook dit element kunt meenemen. Kortom: een Europees richtsnoer tegen excessieve zelfverrijking.

Veel succes tijdens de informele vergadering in Dresden.

Max van den Berg,
Lijstrekker van de PvdA voor de Europese verkiezingen.

Deel: ' Open brief van Max van den Berg over Europees poldermodel '
Lees ook