Kosova en Nederland 1999 Open brief aan de politiek over Radio B92


Aan:
de minister-president, zijne Excellentie de heer W. Kok de minister van Buitenlandse Zaken, zijne Excellentie de heer J. van Aartsen
fractievoorzitters Tweede Kamerfracties
buitenlandspecialisten Tweede Kamerfracties
Fractievoorzitters Europees Parlement
O.V.S.E.

Van:
Stichting Balkan Comité Dordrecht.
(ondersteunt, i.s.m. Press Now Amsterdam, sinds begin 1993 de onafhankelijke echte RADIO B92 te Belgrado financieel en moreel).

Datum: Dordrecht, 24 juni 1999

Betreft: Open brief:
Democratisering Servië alleen door krachtigste Westerse steun en erkenning Servische echte RADIO B92 te Belgrado en andere onafhankelijke media

Geachte dames en heren,

NA DE BEVRIJDING VAN KOSOVO
het Servische leger, paramilitairen en politietroepen hebben in Kosovo niet de souvereiniteit van hun land verdedigd, maar op grote schaal de mensenrechten geschonden van hun eigen, ongewapende burgerbevolking. Het Westen heeft de architect van dit kwaad gedwongen zijn troepen terug te trekken. Inmiddels is de vredesmacht binnengetrokken, gevolgd door mensenrechtenexperts en hulpverleners.

EEN STABILITEITSPACT
Om vrede en welvaart en politieke stabiliteit op de Balkan te bereiken, wil de Europese Unie veel geld steken in de wederopbouw van die landen in de regio, die willen democratiseren. Dit zogeheten stabiliteitspact van de Duitse bondskanselier Schrder is een goed plan, maar kan voor Servië helemaal verkeerd uitpakken.

NIET VOOR ONDEMOCRATISCH SERVIE. MAAR:
Zolang in Servië de dienst wordt uitgemaakt door oorlogsmisdadigers als Miloevi, eelj en Arkan,
zolang in Servi tal van oorlogsmisdadigers zwaargewapend en ongestraft rondlopen,
zolang Servische burgers in een misdadige geschiedvervalsing zichzelf alleen maar willen zien als het eeuwige slachtoffer in plaats van als medeverantwoordelijk voor de gruweldaden van "hun jongens" in Kroatië, Bosnië-Herzegowina en in de Servische provincie Kosovo (immers, zelfs de Servische burgers die in '96 - '97, n tijdens de oorlog in en om Kosovo wl de straat opgingen om te demonstreren voor democratie, hebben nooit hun mond opengedaan tegen geplande of gepleegde Servische oorlogsmisdaden. Terwijl onafhankelijke media als de echte RADIO B92 te Belgrado hen vanaf het allereerste begin (!) berichtten over de Servische oorlogsmisdaden, hebben de Servische luisteraars daar niets mee gedaan),
zolang Serviërs blijven geloven in de mythe dat zij in de geschiedenis de laatste verdedigers van het christelijk geloof tegen de islam zijn en juist daardoor de gruweldaden begaan die hen tot schenders van alle menselijke waarden en daarmee tot schenders van het hart van christendom, islam en humanisme maken:
zolang zal Servië niet in aanmerking komen voor de gelden van het stabiliteitspact. Want zolang blijft Servië een voortdurende bedreiging voor datgene wat het Westen met het stabilteitspact wil bereiken, en het absolute tegendeel daarvan.

BOYCOT VERRIJKT REGIME EN VERZWAKT VRIJE PERS. DUS Het VN-embargo in de eerste helft van de jaren negentig heeft ons geleerd dat een boycot van Servi znder flankerend beleid voor de vrije media, ertoe leidt dat onafhankelijke media als de echte RADIO B92, absolute voorwaarde voor democratisering, naast de onderdrukking door het regime Miloevi, ook nog eens zwaar gehinderd werd door de VN-boycot. Tegelijkertijd verrijkten Miloevi en zijn soortgenoten zich aan ongekende smokkelpraktijken, die dankzij de VN-boycot floreerden. De VN-boycot toen bereikte dus het tegengestelde van wat hij beoogde. En de steun vanuit het vrije Westen van regeringen en NGO's (waartoe onze stichting behoort) aan Servi's vrije media stond financieel en politiek volstrekt niet in verhouding tot de visie en moed die Servië's vrije journalisten als Veran Mati en Saa Mirkovi van echte RADIO B92 ten toon spreidden. Evenmin stond het in geen enkele verhouding tot wat nodig is om Servi te democratiseren.

TEGELIJKERTIJD ECHTE RADIO B92 TE BELGRADO STEUNEN Wil het stabiliteitspact voor de Balkan teweegbrengen wat het beoogt (nl. vrede en welvaart door democratie en berechting van oorlogsmisdadigers), dan dient u naast de enige onverdacht democratische Servische politici, Vesna Pesi en Milan Pani, de moedige en professionele journalisten van de vrije Servische media Veran Mati en Saa Mirkovi, respectievelijk hoofdredacteur en direkteur van de echte RADIO B92 te Belgrado te steunen als wat zij al tien jaar zijn: de morele leiders van het nieuwe, democratische Servi. Hierin steunen wij de oproep van de gerenommeerde Joegoslavi-verslaggever Dick Verkijk (in dagblad Trouw van 2 juni 1999, pagina 18). Wordt er niets gedaan, dan kunnen zij hooguit wat voortmodderen (ze hebben nog steeds hun door Milosevi gestolen zend-faciliteiten niet terug, laat staan dat zij eindelijk in vrijheid van meningsuiting in gehl Servi hun objectieve en professionele berichtgeving kunnen uitvoeren) en kunnen Milosevic c.s. zich verder verrijken.

ECHTE RADIO B92 BEHANDELEN ALS MORELE LEIDERS VAN HET DEMOCRATISCHE SERVIE
Daarom verzoeken wij u in deze open brief dringend, met kracht te willen bevorderen, dat de Servische politici Vesna Pesi en Milan Pani en Servische onafhankelijke media met de echte RADIO B92 te Belgrado voorop, in alle Westerse landen met de gards van toekomstige regeringsleiders van het nieuwe, democratische Servi worden ontvangen. Van hen moet gevraagd worden om zich uit te spreken over (1) de oorlogsmisdaden van hun landgenoten (waartegen zij vanaf 1989 hun landgenoten gewaarschuwd hebben) en
(2) * hoe de Servirs hiervoor hun diepe schuld kunnen uitspreken
* hoe de Servirs kunnen meewerken aan de opsporing en berechting van oorlogsmisdadigers uit hun midden

* hoe de Servische samenleving gezuiverd kan worden van deze extreem-nationalistische elementen.
(3) Politici Vesna Pesi en Milan Pani, n de Veran Matic en Saa Mirkovi van de echte RADIO B92, moeten hiervoor alle (technische) middelen en mogelijkheden krijgen om e.e.a. bij de gehele Servische bevolking voor het voetlicht te brengen.
(4) Bovendien moeten hn de miljarden worden toegezegd om Servi weer op te bouwen.

Hoe langer we dit proces uitstellen, hoe groter de kans dat Servi de destabiliserende roofstaat blijft die zij nu is, waarin bevolking en vrije media tot grotere armoede vervallen, terwijl het regime zich blijft verrijken en versterken.

De Stichting Balkan Comité Dordrecht,

Mw. Dr. Ch. Nikolic-de Kruijff
Mw. Drs. G. Boes-Koning
C.M. Nusteling, direkteur
Mw. H. de Nooten, direkteur
Mw. E. van Lopik, journaliste
Drs. K.J. Buist,

Namens het bestuur,
hoogachtend,

Drs. K.J. Buist, voorzitter.

cc.:
Press Now te Amsterdam
Echte Radio B92, onafhankelijke radio te Belgrado dagbladen
Boyd Noorda, Socia Media, Den Haag

Deel: ' Open brief van Stichting Balkan aan politiek over Radio B92 '
Lees ook