Agalev (Vlaanderen)

PERSMEDEDELING
29 augustus 2001

OPEN BRIEF AAN PATRICK JANSSENS


Geachte Mijnheer Janssens,
Als voorzitter van de socialistische partij bent U blijkbaar gecharmeerd door het groene gedachtegoed. Dat begrijpen we zeer goed, daarom ook dat wij militeren voor Agalev. Met de nieuwe naam 'SPA' gaat u echter een stapje te ver in uw liefdesverklaring aan Agalev. U schrikt er niet voor terug een huwelijkspartner te kiezen zonder naar de mening van uw partner te vragen. SPA roept dan ook het idee van een schijnhuwelijk op. Als u de vader bent van een nieuwe koepelpartij en Agalev de moeder, beste voorzitter, dan zijn wij nog altijd de kinderen van de moeder. Tot nader order hebben wij geen steve-vader nodig, beste voorzitter, wij verkiezen een BOM, een bewust ongehuwde moeder. Laat Agalev maar een BOM blijven, daar voelen wij ons zeer goed bij. En zoals voor alle BOMmen is de vraag naar partners groot. Soms zeggen ze 'opposites attract'. Ook mensen die hetzelfde denken en absoluut voor hetzelfde willen gaan kunnen bij elkaar horen. We willen U verwittigen. Onze moeder achternalopen en haar napraten is geen goeie basis voor een stabiele relatie. Wij, de kinderen van Agalev, willen niet dat onze moeder op commando in het huwelijksbootje stapt. Misschien kan u SPA verkopen aan uw eigen kinderen, ook naarstig op zoek naar een nieuwe naam. Wij vrezen echter voor een wrange nasmaak. Voor ons ruikt deze naam naar plagiaat. U steelt een deel van onze naam en daarmee van onze ideeën. Dat het iemand van Agalev was die u tot die naam inspireerde, maakt alleen maar de 'ideeënarmoede' van uw partij duidelijk. We kunnen het dan ook niet waarderen dat u die armoede probeert te verbergen, door van onze rijkdom te proeven.
Geef ons maar het origineel!
Jong Agalev
Contactpersoon: Tom Caals, woordvoerder Jong Agalev GSM 0486/50.16.91


Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Zoekwoorden:

Deel: ' Open brief Vlaamse partij Agalev aan Patrick Janssens '
Lees ook