Digitale Gemeente Houten

Aluminium Centrum open op 7 oktober.

maandag 1 oktober 2001 - Bron: Aluminium Centrum

Sinds april 2001 verricht het Aluminium Centrum haar activiteiten vanuit een zeer bijzonder gebouw dat voornamelijk bestaat uit aluminium. In Houten beter bekend als het gebouw op kolommen op het industrieterrein Het Rondeel. Op 7 oktober 2001 vanaf 10.00 tot 17.00 uur opent het Aluminium Centrum haar deuren voor publiek.

De bijzondere architectuur en vernieuwende technologie geven het gebouw een uniek karakter. Het aluminium gebouw vervult een voorbeeldfunctie op het gebied van innovatief, industrieel, flexibel en duurzaam bouwen. De realisatie van het gebouw is mogelijk gemaakt door samenwerking met deelnemers, kernleden en begunstigers van het Aluminium Centrum en derden. Op 7 oktober 2001 is het Aluminium Centrum geopend voor bezoekers die het inmiddels bekende gebouw van binnen willen bekijken en kennis willen maken met de diverse toepassingsmogelijkheden van aluminium.

Bijzondere architectuur
Geïnspireerd door het Hollandse populierenlandschap en in het streven de lichtheid en sterkte van aluminium te accentueren heeft de architect het gebouw geplaatst op 368 aluminium kolommen. Hij spreekt van het aluminium bos. De bijzondere architectuur en vernieuwende technologie maken het gebouw tot een ideale ontmoetingsplaats. Het gebouw geeft vele mogelijkheden voor bijeenkomsten van diverse grootte (reservering: 030-6385566). Het Aluminium Centrum beschikt over een permanente aluminium expositie die dagelijks vrij toegankelijk is.

Wat is aluminium?
Aluminiumfolie, vliegtuig, fietsframe zijn bekend, maar aluminium wordt ook voor andere producten gebruikt zoals cds, skates, en raamkozijnen. Het gebruik van het lichte metaal aluminium heeft in vergelijking met andere veel toegepaste metalen als ijzer, koper, tin, zilver en goud nog maar een korte geschiedenis. Aluminium werd ontdekt aan het begin van de 19e eeuw en kwam pas aan het begin van de 20e eeuw ruim beschikbaar voor industriële toepassing. Nog geen 100 jaar later is aluminium niet meer weg te denken. Het is gebleken een niet schaars, breed toepasbaar en duurzaam materiaal te zijn dat voor diverse functies in zeer verschillende producten kan worden toegepast.

Activiteiten van het Aluminium Centrum
Aluminium is een relatief jong maar volwassen materiaal. Uit de markt blijkt veel vraag te zijn naar de toepassingsmogelijkheden van aluminium. Door diverse activiteiten draagt het Aluminium Centrum haar kennis over aan met name de industrie, maar ook aan het onderwijs. Voor beide groepen is studiemateriaal ontwikkeld en voor het basisonderwijs is een leskist samengesteld. Daarnaast organiseert het Aluminium Centrum o.a. workshops, seminars en studiedagen en neemt deel aan enkele vakbeurzen. Jaarlijks reikt het Aluminium Centrum een Aluminium Award uit aan bedrijven met innovatieve producten.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens de Open bedrijven Dag heeft u kans om een kijkje te nemen in ons bijzondere gebouw. U kunt deze dag zelf rondlopen of u kunt middels een rondleiding meer over het gebouw en dus ook aluminium te weten komen. De architect exposeert zijn proces van inspiratie tot realisatie van het gebouw. De permanente aluminium expositie geeft informatie over diverse toepassingsmogelijkheden van aluminium, aluminium en milieu, engineering en design en het be- en verwerken van aluminium. Naast deze expositie worden er onder andere videopresentaties getoond waarin de keten van grondstof tot aluminiumwordt uitgelegd. Ook voor kinderen hebben wij deze dag een aansprekende video en activiteiten over het materiaal aluminium.

Deze dag stapt u bij ons in de wereld van aluminium en zult u op een amusante wijze kennis maken met dit bijzondere materiaal. Na een bezoek zal u op straat of in uw omgeving met andere ogen naar metaal kijken.

Het Aluminium Centrum
Het Aluminium Centrum is een koepelorganisatie voor de aluminium producerende, verwerkende en toepassende industrie. De organisatie heeft tot doel het bevorderen van de toepassing van aluminium in Nederland. Door middel van kennisoverdracht, promotie en onderzoek streeft het Aluminium Centrum naar een toename van het aluminiumgebruik en een versterking van de positie van aluminium in de sectoren bouw, transport, verpakkingen en overige industriële en consumenten toepassingen.

De activiteiten van het Aluminium Centrum leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de aluminiumbranche als geheel en richten zich op stimulering en ondersteuning van individuele bedrijven bij innovaties. Door nauw contact met de aluminium industrie en derden kan het Aluminium Centrum haar activiteiten afstemmen op de ontwikkelingen in de markt. Het Aluminium Centrum biedt tevens een optimale facilitering aan haar achterban en derden om aluminium gelieerde producten en diensten te presenteren, zowel in de zakelijke sfeer als voor het onderwijs en de consumenten.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2001 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Deel: ' Open dag Aluminium Centrum Houten '
Lees ook