Gemeente Goes

Persbericht

Open Dag bij de Brandweer in Goes

De Brandweer Goes houdt op zaterdag 13 oktober 2001 van 10.00 uur tot 16.00 uur een "open dag".
Tijdens deze dag zijn er verschillende demonstraties. Zo zijn er demonstraties over hulpverlening bij een ongeval met beknelling, wat te doen bij vlam in de pan en hulpverlening met een brancard op de ladderauto. Verder zijn er doorlopende demonstraties van het gaspakkenteam, het duikteam en de jeugdbrandweer. Voor de kinderen is er een springkussen en zij kunnen een rondrit maken met een brandweerauto.
De brandweermensen zamelen die dag geld in voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Tenslotte wordt via een powerpoint presentatie aandacht besteed aan het vijfjarig bestaan van de kazerne aan de Oranjeweg.

Nationale Brandpreventieweek
Van 5 tot en met 13 oktober is de Nationale Brandpreventie week. Op de open dag schenkt de brandweer hier ook aandacht aan met het thema "Vluchtplan". In Nederland branden jaarlijks zo'n 8.000 woningen af. Dat zijn er gemiddeld 22 per dag! De totale schade door woningbranden bedraagt tientallen miljoenen guldens. Maar dat is niet alles: per jaar overlijden gemiddeld 50 mensen door brand in huis en behandelen de ziekenhuizen gemiddeld 800 slachtoffers met zeer ernstige brandwonden. De gevaren en gevolgen van brand worden schromelijk onderschat. En om die reden laten mensen belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals het plaatsen van rookmelders of het vrijhouden van vluchtwegen achterwege. En ook al is er wel een rookmelder in huis, dan heeft men geen idee van de snelheid waarmee vuur zich verspreidt en hoe moeilijk het dan is om tijdig het huis te verlaten. Een vluchtplan hebben en oefenen is daarom van levensbelang.

Meer informatie over de Nationale Vluchtplan Actie van de brandweer en de Stichting Nationale Brandpreventieweek is te lezen op internet:www.brandgevaar.nl (publieksinformatie) en www.brandweer.nl

Voor nadere informatie over de open dag in Goes of over de Nationale Vluchtplan Actie kunt u contact opnemen met de voorlichter van de brandweer Goes, de heer R.V. Gisolf, of met de heer L.P.A. van Dijk, commandant, tel.: 0113- 276603.

Deel: ' Open Dag bij Brandweer in gemeente Goes '
Lees ook