Gemeente Deventer

Circulus

Afvalverwijdering: magie of mensenwerk?

Open dag bij circulus op 25 mei

De Nationale Afval Dag is op zaterdag 25 mei. Circulus, dat vijf jaar bestaat, stelt zijn locatie aan de Aruba 16 in Apeldoorn open voor het publiek. Belangstellenden kunnen van 12 tot 16 uur met eigen ogen zien hoe huisvuil en grofvuil gescheiden wordt ingezameld en verwerkt. Diverse huisvuilwagens en machines zijn in werking te zien en er hebben verschillende demonstraties plaats.

De Open Dag is niet allen leerzaam voor volwassenen, kinderen vinden een kijkje in de afvalwereld ook altijd leuk en interessant. Op de Deventer locatie van Circulus aan de Schonenvaardersstraat is dit jaar geen Open Dag, omdat de medewerkers over enige tijd naar een terrein elders in de stad hopen te verhuizen.

De inzameling van het huisvuil is de laatste jaren sterk veranderd. Naast de gewone huisvuilwagens zie je steeds meer zijbeladers rijden. Deze wagens beschikken over een uitschuifbare robotarm die de containers automatisch oppakken, legen en weer op de plek neerzetten.

In het straatbeeld zijn ook steeds meer ondergrondse containers voor huisvuil en voor glas en papier verschenen. Voor het legen van deze containers zijn weer andere kraanwagens nodig. De zijladers, kraanwagens en andere huisvuilwagens zijn tijdens de Open Dag allemaal in werking te zien.

Door de invoering van Diftar verandert er ook het nodige. In de minicontainers zitten tegenwoordig chips. Speciale computerapparatuur op de huisvuilwagens registreert wanneer uw container is geleegd. En voor het gebruik van ondergrondse huisvuilcontainers hebt u vaak een milieupas nodig. Tijdens de Open Dag kunt u dit alles eens rustig en van dichtbij bekijken en vragen stellen over de werking van de apparatuur. Zo kunt u bijvoorbeeld plaatsnemen in de cabine van een uiterst moderne zijlader en ervaren hoe de chauffeur met een joystick en aan de hand van twee monitoren op het dashboard, de containers leegt. De medewerkers van Circulus geven u graag uitleg.

Verder zijn er demonstraties met veegmachines en laat Circulus zien hoe een oliespoor op de weg wordt opgeruimd. De Chemokar is te bezichtigen en wanneer u meer wilt weten over de bestrijding van allerlei plaagdieren als wespen, mieren, ratten en kakkerlakken: de plaagdierbestrijders zijn ook present.

Op het milieupark is te zien hoe burgers die afval komen brengen dit zorgvuldig scheiden in verschillende afvalstromen. Elke afvalstroom vindt daarna een eigen weg naar een afvalverwerker. Alles is weer te hergebruiken. Het restafval dat hier niet geschikt voor is wordt in het Overlaadstation met grote kranen overgeladen in de rode treinwagons van Essent Milieu.

Elders op het terrein verandert een grote mobiele installatie met veel kracht en lawaai een grote stapel snoeiafval binnen korte tijd in houtsnippers. Zwollenaar Jaap Mikkers is aanwezig met een deel van zijn Afvalmuseum. Hij presenteert onder meer zijn verzameling schitterende schaalmodellen van huisvuilwagens.

Tot slot verzorgt de stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn een schaaksimultaan.

Wie durft kan het opnemen tegen één van de spelers van het eerste team van Schaakstad Apeldoorn.

Circulus heeft circa 180 medewerkers in dienst en verzorgt de inzameling van huisvuil, straatreiniging en gladheidbestrijding in Apeldoorn en Deventer.

Meer informatie over de Nationale Afvaldag kunt u vinden op de internetsite
www.afvaldag.nl.

Daar treft u fotomateriaal, achtergrondinformatie en cijfers aan.

Deel: ' Open dag bij circulus Deventer '
Lees ook