Fontysdonderdag 13 maart 2003

Open dag bij Fontys Hogescholen Tilburg
De opleidingen van Fontys Hogescholen in Tilburg houden op donderdag 20 maart een open dag. Geïnteresseerden kunnen van 14.00 uur tot 18.00 uur informatie krijgen van docenten en studenten. Op de locaties Prof. Goossenslaan 1-01 en 1-02 en de St. Josephstraat 106-108 kunnen bezoekers die nog twijfelen over hun studiekeuze, deelnemen aan de Fontys Interesse Test.

Fontys Hogescholen in Tilburg biedt verschillende opleidingen op het gebied van economie, techniek, lichamelijke opvoeding, onderwijs, kunsten en gezondheidszorg. Deze opleidingen worden in verschillende varianten aangeboden. Studenten kunnen naast de voltijd vorm kiezen om een opleiding in deeltijd, duaal of in service te volgen. Tijdens de open dag kunnen bezoekers zich nader laten informeren over de verschillende opleidingen en de uiteenlopende studievarianten. Aan de hand van praktijksituaties en theoretische achtergronden, verzorgen de opleidingen een complete voorlichting. De kunstopleidingen die bij het Conservatorium, Fontys Dansacademie en Fontys Rockacademie verzorgd worden, houden GEEN open dag.

Studiekeuze
Leerlingen die nog twijfelen welke studie ze willen gaan volgen, kunnen meedoen aan de Fontys Interesse Test. Aan de hand van antwoorden op gestelde vragen, kunnen ze kijken welke opleidingen het beste bij hen passen. Op deze open dag is ook informatie te krijgen over Career College. Dit oriëntatieprogramma van een half jaar geeft studenten de kans te ontdekken wat ze willen en waar ze goed in zijn. Het lesprogramma is onder andere gericht op economie, management, mens en maatschappij en cultuur. Studenten van Career College worden intensief begeleid door medewerkers van het Fontys Loopbaancentrum.

Hieronder volgen de opleidingen van Fontys Hogescholen in Tilburg met hun locaties:

Academie voor Beeldende Vorming Prof. Cobbenhagenlaan 205

Journalistiek Prof. Gimbrèrelaan 16

Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding Goirleseweg 46-48

Personeel en Arbeid St. Josephstraat 106-108

Verpleegkunde St. Josephstraat 135

Onderwijsgebied Stappegoor:

Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs en Beroepsonderwijs Prof. Goossenslaan 1-01 ( Mollergebouw)

Bedrijfskader Prof. Goossenslaan 1-01

Pedagogiek Prof. Goossenslaan 1-01

Theologie en Levensbeschouwing Prof. Goossenslaan 1-01

Fontys Economische Hogeschool Tilburg
Prof. Goossenslaan 1-02 (Struyckengebouw)

Social Work en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Prof. Goossenslaan 1-03 (Van der Grintengebouw)

Kort-hbo (Fontys Bedrijfshogeschool)
Prof. Goossenslaan 1-03 (Van der Grintengebouw)

Lerarenopleiding Basisonderwijs
Prof. Goossenslaan 1-04 (Zwijssengebouw)

Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Prof. Goossenslaan 1-04

Belangstellenden zijn van harte welkom op de open dag van Fontys Hogescholen in Tilburg. Meer informatie is te verkrijgen op telefoonnummer 0877 877 877 of via de website www.fontys.nl.

Deel: ' Open dag bij Fontys Hogescholen Tilburg '
Lees ook