Provincie Zuid-Holland


11 februari 1999

Brug en sluis te bekijk
bij open dag op 20 februari

Tijdens de open dag, die de provincie Zuid-Holland in Den Haag organiseert in het kader van de verkiezingen, zijn ook enkele locaties in de provincie te bezichtigen. Van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn medewerkers van de provincie aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

In het bedieningscentrum "De Waard" aan de Dorus Rijkerweg 16 in Leiden wordt tekst en uitleg gegeven over het bedienen van bruggen op afstand. Vanuit dit centrum worden de Doesmolenbrug, Zijlbrug, Spanjaardsbrug en Vlietlandbrug bediend. Hoe weet een brugwachter wanneer er een schip komt? Wat moet hij doen als er van twee kanten schepen komen, of wanneer er een ziekenauto komt? Op de open dag wordt dat allemaal duidelijk.

In steunpunt Stroomsloot, Hofdijklaan 3 in Oud Ade, bij de kruising N445 en

N 446, kunnen bezoekers een indruk krijgen van wat beheren en onderhouden van wegen en vaarwegen zoal inhoudt. Op het steunpunt is bijvoorbeeld een werkplaats en allerlei materieel voor de gladheidsbestrijding te zien.

Onder het motto: "de sluismeester vertelt" kunnen bezoekers van de Julianasluis in Gouda een indruk krijgen van het schutten, en wat er gebeurt als het vriest, of wanneer de sluis vol is.

Voor alle locaties geldt dat er naast informatie over de kerntaak van de locatie, informatie beschikbaar is over de taken en bevoegdheden van de provincie.

Deel: ' Open dag bruggen en sluizen Zuid-Holland '
Lees ook