Universiteit van Utrecht


4 oktober 1999

Faculteit Farmacie houdt open dag

Van aspirine naar gentherapie

Op zondag 10 oktober houdt de faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht een open dag onder de noemer `Van aspirine naar gentherapie'. Tijdens deze dag kan het publiek kennis maken met het werk van onderzoekers, studenten en analisten. De Open Dag valt samen met de Nationale Wetenschapsdag, de eerste dag van de Wetenschaps- en TechniekWeek die wordt georganiseerd door de Stichting Weten.

Hoe ontwerp je een medicijn met behulp van de computer? Welke weg volgt een geneesmiddel voordat het bij de apotheek komt? Spelen heilzame kruiden nog een rol in modern geneesmiddelenonderzoek? Hoe ver is de wetenschap met geneesmiddelen in de vorm van erfelijk materiaal? Hoe maakt een apotheker een tablet, poeder, zalf of infuus? Tijdens de open dag geven medewerkers en studenten van de faculteit Farmacie antwoord op deze en andere vragen. Daarnaast kunnen bezoekers onder meer lezingen bijwonen, demonstraties volgen en zelf testen doen en geneesmiddelen maken.

Het geneesmiddel van nu en de toekomst zal tijdens de Open Dag in tal van activiteiten doorklinken. Tijdens het geneesmiddelendebat rond `de toekomst van het medicijn' komt dit aan de orde in een open gedachtenwisseling tussen vertegenwoordigers uit het beroepsveld. Daarbij is er aandacht voor actuele kwesties in de wereld van het geneesmiddelenbeleid en voor de beroepsuitoefening van apothekers en de farmaceutische industrie.

Journalisten zijn van harte uitgenodigd deze dag bij te wonen. Aanmeldingen hiervoor graag vooraf op onderstaand telefoonnummer.

Zondag 10 oktober 1999 van 12.00 tot 17.00 uur

Open Dag Faculteit Farmacie, Universiteit Utrecht

F.A.F.C. Went Gebouw, Sorbonnelaan 16, De Uithof, Utrecht

Voor meer informatie en aanmelding:

Esther Fietjé (030) 253 7309 of e.h.fietje@pharm.uu.nl

(zie ook www.pharm.uu.nl/opendag)

Laatst gewijzigd: 04 oktober, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Open dag Faculteit Farmacie Universiteit Utrecht '
Lees ook