Fontysmaandag 24 maart 2003

Open dag Fontys Hogescholen in Roermond
Fontys PABO Limburg locatie Roermond houdt een open dag op donderdag 27 maart van 19.00 tot 21.00 uur. Naast de reguliere voltijd- en deeltijdopleiding biedt locatie Roermond van Fontys PABO Limburg ook een herintrederscursus en een verkorte deeltijdopleiding voor hbo-afgestudeerden.

Studenten aan de verkorte deeltijdopleiding voor hbo-afgestudeerden kunnen dankzij een op maat gesneden programma binnen twee of drie jaar hun getuigschrift halen. Deze verkorte deeltijdopleiding wordt alleen in Roermond aangeboden.

Studenten en docenten van locatie Roermond van Fontys PABO Limburg zijn aanwezig om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden over alle pabo-opleidingen. Daarnaast is ook het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) vertegenwoordigd. Dit centrum biedt opleidingstrajecten aan die theoretisch en praktisch ingaan op de problematiek die een onderwijsgevende in zijn werksituatie tegenkomt, zoals een traject remedial teaching, maar ook een traject management in speciaal onderwijs.

Open dag Fontys Hogescholen Roermond
Donderdag 27 maart
Van 19.00 tot 21.00 uur
Burg. Geuljanslaan 16

Deel: ' Open dag Fontys Hogescholen in Roermond '
Lees ook