Provincie Friesland

29 juni 2002 Open dag op de prinse Margrietsluis in Lemmer

Dizze tekst wurdt op it stuit yn it frysk oerset Was het aanvankelijk de bedoeling om dit in het feitelijke jaar van haar 50-jarige bestaan (2001) te doen, de MKZ-crisis stak daar een stokje voor. Daarom is toen besloten om de viering uit te stellen en aan te sluiten bij de festiviteiten rond Friesland Vaart in 2002. Daarnaast werd de Open dag gekoppeld aan de grote campagne rond de veiligheid op het water " Vaar met verstand of blijf aan de kant". Dit is dan ook het thema voor die dag. Het programma ziet er als volgt uit:

* Om 10.30 vaart ' De Nostalgie" met haar genodigden aan boord de PM Sluis binnen en zal de Gedeputeerde Mevrouw A.Andriesen de dag officieel openen

* Vanaf dat moment is er een groot aantal activiteiten te beleven op de sluis, van demonstraties van de Reddingsbrigade, brandweer en Zeekadetten tot bezichtigen van de Irene, binnenvaartschepen en het sluisgebouw.

* Voor de kleintjes is er een draaimolen en wordt er een video vertoond.

* Gedurende de dag speelt het Frysk Fanfare Orkest een aantal keren een kort concert.

* Om 12.30 uur bezoekt het Statenjacht de "Friso" met aan boord de Commissaris van de Koningin de heer Nijpels de PMsluis.

Het (gratis) vervoer van en naar Lemmer wordt door een pendeldienst over land verzorgd door een tweetal dubbeldekkers. Over water kan men, eveneens gratis, gebruik maken van de pendeldienst van een aantal historische vaartuigen.Om 17.00 uur wordt de open dag afgesloten. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje op de Prinses Margrietsluis te komen nemen.
Laatste wijziging: 26-06-2002 , Webmaster.

Deel: ' Open dag op de prinse Margrietsluis in Lemmer '
Lees ook