Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 41
Datum: 27 februari 2003

8 maart: open dag provincie Fryslân
Een dag vol activiteiten in de hele provincie

De Provincie Fryslân organiseert op 8 maart a.s. een open dag op verschillende locaties. Kom kijken wat de provincie doet in het Provinsjehûs, één van de districtskantoren of maak een gratis bustocht langs projecten vanuit een van de vijf plattelânskantoren. De open dag is bedoeld om te zien wat de provincie allemaal doet en waarom het belangrijk is om 11 maart te gaan stemmen bij de provinciale verkiezingen.

Rondleidingen in het Provinsjehûs

In het Provinsjehûs in Leeuwarden is van 10.00 tot 16.00 uur een politieke markt waar alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zullen diverse afdelingen van de provincie zich presenteren. In het politiek café kan de hele dag gediscussieerd worden onder het genot van een kopje koffie. Kinderen kunnen zich vermaken in een ballenbak. Om het half uur start er een rondleiding door het bijzondere gebouw. Om 11.00 uur is er een Lagerhuisdiscussie met provinciale politici onder leiding van de Friese Lagerhuisdebater Sjirk Kuiper. Om 13.30 is er nog een Lagerhuisdiscussie met als thema Vrouw en Politiek.

Bezoek eens een steunpunt

Bij het Steunpunt Uitwellingerga, het steunpunt Donkerbroek en het wegensteunpunt Hurdegaryp tonen de mensen van het district u allerlei zaken die te maken hebben met wegen, vaarwegen, sluizen en bruggen. Tussen 11.00 en 16.00 uur bent u welkom om u te laten informeren over gladheidsbestrijding, strooiauto's, provinciale vaartuigen, enzovoort.

Gratis bustochten door de provincie

De vijf plattelânskantoren in Franeker, Balk, Beetsterzwaag, Anjum en Grou organiseren allemaal een gratis bustocht langs diverse projecten. Alle tochten beginnen om 12.00 uur. De kantoren gaan om 11.00 uur open voor ontvangst en toelichting. Aanmelden kan telefonisch of per e-mail voor 6 maart 10.00 uur aanstaande bij het kantoor naar keuze. Let op: vol is vol!

Zuidwest
Om 12.00 uur vertrekt de bus vanaf de Raadhuisstraat 2-3 in Balk. De rit gaat dan richting Galamadammen en Koudum. Ter hoogte van de brug bij Galamadammen wordt een toelichting gegeven over het Friese Merenproject en specifiek wordt ingegaan op de mogelijke realisering van een aquaduct ter plaatse. In Koudum zal vervolgens aandacht worden aan verschillende initiatieven. Het gat hierbij om o.m de herinrichtingsplannen van Koudum en initiatieven van de Stichting Trochgean om het bedrijfsleven Koudum te activeren. Na Koudum zet de bus koers richting Hindeloopen. Hier wordt uitgestapt en zullen de plannen worden toegelicht om de haven van Hindeloopen weer in oude luister te herstellen. Via de route langs de zeedijk wordt na Hindeloopen, Molkwerum aangedaan. In dit plaatsje zal aandacht worden geschonken aan de cultuurhistorische elementen en de pogingen om de kwaliteiten in deze te versterken. De tocht de Zuidwesthoek krijgt een vervolg via Warns, Hemelum naar Rijs en Oudemirdum. In beide plaatsen wordt aandacht geschonken aan projecten die uitgevoerd zijn c.q. die nog in uitvoering komen. De route terug naar Balk heeft nog een korte tussenstop in Kippenburg. Om ongeveer 14.00 uur is de bus terug in Balk. Aanmelden uiterlijk 6 maart 10.00 uur bij:
Projektbureau Zuidwest Fryslân, tel: 0514 - 53 21 40, e-mail: zuidwest@fryslan.nl

Zuidoost
Na ontvangst met koffie op het projectbureau te Beetsterzwaag is er een korte presentatie over het ROM-project en Plattelânsprojekten in Zuidoost Friesland. Om 12.00 uur vertrekt de bus voor een rondrit langs een aantal locaties in het gebied. Vanuit Beetsterzwaag over de Poostweg en over het Koningsdiep richting Wijnjewoude. Onderweg zal het één en ander worden verteld over o.a.: het afkoppelproject verhard oppervlak "Lyndensteyn" de restauratie van de "Overtuin" in Beetsterzwaag
de Jongeren-ontmoetingsplaats (JOP) in de "Buorkerij" in Beetsterzwaag het autoluw maken van de Poostweg

- de aanpak van de gebiedscommissie Koningsdiep Bij het kerkje tussen Bakkeveen en Wijnjewoude zal uitgestapt worden bij de TRAP-panelen en bij het Archeologisch steunpunt in de Slotpleats in Bakkeveen. Hier krijgt u uitleg over het TRAP / Archeologisch steunpunt en over de tuinen van de Slotpleats, het herstel van het koetshuis van de Slotpleats en de "sterrenschans". Daarna door naar de Dúndelle in Bakkeveen waar tijdens het eten van een broodje de heer Evert Wilstra van Dúndelle u informeert over de diverse voorzieningen, waaronder het Doolhofpark, en over nieuwe plannen, zoals de Belvédère in samenwerking met het Fryske Gea. Aansluitend vindt er een presentatie plaats over de "Hannekemaaiers / Pûpetocht" door de heer Willem Dolstra. Hierna vertrekt de bus weer naar het projectbureau in Beetsterzwaag. Aanmelden uiterlijk 6 maart 10.00 uur bij:
Projektbureau Zuidoost Fryslân, tel: 0512-38 40 00, e-mail: zuidoost@fryslan.nl Rond
ond 15.. Midden
Vanuit het Aquaverium in Grou vertrekt de bus naar Warten om het project Zuidoever Warten te bezoeken. Het plangebied, de zuidoever van de Rogsleat tussen de brug in het dorp en de provinciale brug bij de jachthaven is een waardevol cultuur-historisch gebied met historische gebouwen, een oude draai, kleine weilandjes, een boomgaard en een oever met een openbaar pad, waar je prachtig kunt wandelen. Inwoners van Warten, de besturen van de Greidbuorkerij en het Earmhus en de gemeente willen dit gebied behouden en zo inrichten dat het weer vele jaren mee kan en dat de inwoners en vele toeristen ervan kunnen genieten. Hiervoor moet heel wat gebeuren: restauratie, inrichting van het gebied, het opzetten van een gezonde financiele exploitatie, enzovoort. Ze hebben om dit te realiseren, Plattelânsprojekten Midden Fryslân gevraagd mee te werken aan de ontwikkeling van een plan inclusief de financiering. Aanmelden uiterlijk 6 maart 10.00 uur bij:
Projektbureau Midden, tel: 0566 - 62 51 90, e-mail: midden@fryslan.nl

Noordwest
Vanuit Franeker vertrekt de bus om 12.00 uur naar Furdgum om een bezoek te brengen aan het archeologisch steunpunt 'Yeb Hettinga Skoalle'. Ook het technisch doecentrum Aeolus in Sexbierum zal bezocht worden. Verder rijdt de bus langs diverse toeristische projecten in de regio. Aanmelden uiterlijk 6 maart 10.00 uur bij:
Projektbureau Noardwest Fryslân, tel: 0517- 38 07 33, e-mail: noardwest@fryslan.nl

Noordoost
De rondrit gaat om 12.00 uur vanaf Anjum door het ganzengebied van de Guozzekrite naar Westergeest, waar een bezoek wordt gebracht aan de Welkomboerderij Hammerslag, en het dorp waar een uitleg wordt gegeven over een aantal kleinschalige Plattelânsprojekten. Via Veenklooster gaat de rit naar Twijzel. In dit dorp is met steun uit het leefbaarheidsfonds door de bewoners een jeugdhonk gerealiseerd. Via Broeksterwoude, waar een de jeugd zelf een JOPLA bouwt, gaat het naar Damwoude, waar het verenigingsgebouw de Snúter is verbeterd. Daarna via Klooster Claerkamp en Ginnum naar Jannum, waar een bezoek wordt gebracht aan het kerkmuseum. Op deze kleine terp zijn twee huisjes tot logiesaccommodaties verbouwd. Via Holwerd gaat het naar Paesens-Moddergat. Er is een plan voor de restauratie van het garnalenfabriekje en een werf voor de bouw van een replica van de Wierumer Aek. De tocht wordt afgesloten met een bezoek aan het Fiskershûske. Via Morra gaat de bus terug naar Anjum. Aanmelden uiterlijk 6 maart 10.00 uur bij:
Projektbureau Noordoost Fryslân, tel: 0519 - 33 10 60, e-mail: noordoost@fryslan.nl


---- --

Deel: ' Open dag provincie Friesland '
Lees ook