Gemeente Voorschoten


20 februari: Open Dag Provincie Zuid-Holland

Op zaterdag 20 februari houdt de provincie Zuid-Holland een open dag in het provinciehuis. Dit in verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 3 maart aanstaande. Tijdens deze zullen de verschillende politieke partijen zich presenteren en zal de provincie haar taken laten zien. De dag is vrij toegankelijk voor iedereen.

De open dag vindt plaats tussen 10.00 uur en 16.00 uur, in het provinciehuis aan het Zuid-Hollandplein 1, op de hoek van de Koningskade en de Zuid-Hollandlaan. Om 9.30 uur gaan de deuren open.

Verspreid over deze dag vinden vijf debatten plaats, waaronder een jongerendebat. Zo'n achttien jongeren debatteren met vijf vertegenwoordigers van grote politieke partijen. In de debatten komen de verschillen tussen de standpunten van de politieke partijen naar voren. Daarnaast laat de provincie zien waar zij zich mee bezig houdt. Er worden verschillende presentaties gehouden over actuele projecten zoals de Hollandsche IJssel, de Groenblauwe Slinger, de A-4 Corridor, Alblasserwaard-vijfheerenlanden en verschillende infrastructurele projecten.

De provincie geeft niet alleen informatie; de bezoeker krijgt ook de kans zelf bezig te zijn. Zo kunnen bezoekers via interactieve internetpagina's meedenken over de problemen in de Hoeksche Waard en kunnen zij met behulp van een test ontdekken op welke partij zij moeten stemmen. Bodem- beschermers laten de bezoeker ruiken aan verschillende soorten grond, muskusrattenbestrijders laten levende muskusratten zien en kantonniers tonen hoe zij de gladheid bestrijden. Het cultureel programma behelst een multicultureel koor treedt, een theateract over burenzorg en een bandje. Na het jongerendebat is er een hip hop act.

Tijdens de open dag wordt er gedebatteerd over de volgende onderwerpen:

* Regionale omroep, commercie of provincie?
* Luchtvaart in Zuid-Holland

* Bouwen voor de Randstad

* Grenzen van de grote stad

* Jongeren, onderwijs en jeugdzorg

Wilt u meer weten:
Provincie Zuid-Holland afdeling communicatie, telefoon: 070 4416622

Deel: ' Open Dag Provincie Zuid-Holland '
Lees ook