Provincie Noord-Holland


Open dag provincies

Met het oog op de statenverkiezingen van 11 maart a.s. houden alle provincies in Nederland op zaterdag 8 maart open huis. In Noord-Holland is het provinciehuis in Haarlem open van 10.00 - 16.00 uur.
Ook zijn zeven steunpunten van de afdeling Beheer en Uitvoering en gebouw Mercurius in Wormerveer, waar het archeologisch depot van de provincie is ondergebracht, geopend.
In Haarlem presenteert de provincie haar activiteiten aan de hand van zes thema;s: verkeer, milieu, recreatie, wonen werken en welzijn en er is een internetcafé.
Ook de 15 deelnemende poltiieke partijen presenteren zich. Commissaris van de Koningin, de heer Borghouts, leidt 's ochtends politieke zeepkistdiscussies en houdt zelf tussen de middag openbaar spreekuur.

Deel: ' Open dag provincies '
Lees ook