Provincie Zuid-Holland


22 februari 1999

Open dag statenverkiezingen:
2.000 bezoekers in provinciehuis

Met de statenverkiezingen van 3 maart in het vooruitzicht bezochten vorige week zaterdag ruim 2.000 inwoners van Zuid-Holland de open dag in het provinciehuis. In Den Haag maakten zij kennis met kandidaten voor Provinciale Staten en lieten zij zich informeren over de taken van de provincie. Er waren kraampjes en optredens en debatten over onder meer luchtvaartproblematiek en over subsidies voor de regionale omroep.

Debat
"De provincie moet meer doen aan het onderwijs aan allochtone jongeren in de grote steden", luidde de conclusie van het jongerendebat op de open dag. "Ik heb door de open dag een indruk gekregen wat een provincie allemaal doet voor de inwoners. Je staat er eigenlijk niet bij stil. Voor herhaling vatbaar" aldus een 47-jarige inwoner van Rijswijk die bij de uitgang werd geënquêteerd.

www.provincies.nl
Ook via internet laten duizenden burgers zich informeren over provinciale politiek. De afgelopen week zijn ruim 400.000 provinciale pagina's geraadpleegd via www.provincies.nl, één op de vijf van de geraadpleegde pagina's blijkt vanuit het buitenland te worden opgehaald. De 'stemwijzer' is een veel geraadpleegde bron op de homepage van de provincies: aan de hand van een twintigtal antwoorden gaat de computer na welke politieke partijen het meest overeenkomen met de voorkeur van de kiezer.

groene stadsroute
De open dag bezoekers konden zich via een spel uitspreken over het groen in hun buurt. "Een groene route de stad uit" kreeg de helft van de stemmen. De winnaars wonen in het gebied van postcode 2593 in Den Haag. De provincie gaat nu in overleg met de gemeente regelen dat er vanuit die stad zo'n bewegwijzerde fietsroute bij komt.

Deel: ' Open dag statenverkiezingen 2000 bezoekers in provinciehuis '
Lees ook