Gemeente Tilburg


28-6-98

Jongeren in Tilburg krijgen aandacht

Op de agenda van burgemeester en wethouders stonden maandag drie voorstellen voor projecten voor jongeren in Tilburg.

Jongerendag

De gemeente gaat op 3 oktober a.s. een dag voor en met jongeren organiseren op het stadhuis om de politiek naar jongeren te laten luisteren, de drempel naar de gemeente te verlagen en te inventariseren wat jongeren willen. Dit gebeurt op een creatieve manier die de jongeren aanspreekt (zoals een popconcert, interneteiland, theaterworkshops, rapwedstrijd, e.d.). Hiervoor trekt de gemeente ƒ 85.000,-- uit. Na deze dag wil de gemeente ook de stad in om met jongeren, ouders en betrokken deskundigen in contact te komen.

Halt-project

Bureau Halt krijgt ƒ 45.000,-- extra om preventie- en voorlichtingsactiviteiten te verbeteren. Hiervoor worden o.a. een symposium "Van reactie naar preventie" georganiseerd. Verder wordt dit geld besteed aan deskundigheidsbevordering, sociale vaardigheidstraining, onderzoek en communicatie.

Jeugdbeleid onder de loep

Het college heeft maandag j.l. besloten als eerste stap in het traject van de herziening van het jeugdbeleid, de huidige situatie in kaart te brengen. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de huidige activiteiten, de geldstromen, de netwerken rond jeugdbeleid en de vragen en behoeften van jongeren.

Het college acht het van belang om na de groei- en ontwikkelingsfase van de afgelopen tijd, de balans op te maken en na te gaan welke lijnen er voor de toekomst moeten worden uitgezet. Een en ander is niet alleen de behoefte van de gemeente maar ook van alle organisaties in het jongerenbeleid.

Deel: ' Open dag voor jongeren stadhuis Tilburg '
Lees ook