Gemeente Bergh

Open dag voormalig bedrijfsterrein Van Remmen
19-06-2002

Open dag grondwaterzuivering Voormalig bedrijfsterrein Van Remmen te Zeddam Locatie: Oude Doetinchemseweg

Op zaterdag 29 juni 2002 tussen 10:00 en 15:00 uur

Een omvangrijke verontreiniging met zware metalen en gechloreerde koolwaterstoffen; dit was de diagnose op het voormalige Van Remmen-terrein in Zeddam (gemeente Bergh). Ruim veertig jaar galvaniseringswerkzaamheden hadden hun sporen achtergelaten. Besloten werd tot een omvangrijke sanering van grond en grondwater. In 1995 begonnen de werkzaamheden onder het motto Open Hart Operatie Zeddam. In 1997 ging de grondwatersanering van start. Vier jaar later is de zuiveringstechniek aangepast, met als resultaat: een kortere doorlooptijd en lagere kosten.

De grondwatersanering loopt nu enige tijd en wij willen u de gelegenheid geven een kijkje te komen nemen. Op zaterdag 29 juni houden wij van 10:00 tot 15:00 uur een open dag.

Iedereen is welkom bij de grondwaterzuivering aan de Oude Doetinchemseweg. Medewerkers van de Provincie Gelderland, de gemeente Bergh, Grontmij en Logisticon zullen aanwezig zijn. Er wordt een toelichting gegeven op de voortgang van de sanering en u kunt een kijkje nemen in het zuiveringsgebouw.

Voor meer informatie over de grondwatersanering op het voormalig Van Remmen-terrein in Zeddam kunt u onderstaand de folder downloaden.

Deel: ' Open dag voormalig bedrijfsterrein Van Remmen gemeente Bergh '




Lees ook