Vrije Akademie Westvest, Westvest 9, 2611 AX Delft

Postbus 2804, 2601 CV Delft

Telefoon (015) 260 2840 - Fax (015) 260 2841

Datum, 17 december 1998.

BIJ DE VRIJE AKADEMIE KUN JE MEER DAN JE DENKT

winter open dag - zaterdag 9 januari van 13.00 tot 16.00 uur

Creatieve voornemens?

Voor iedereen met creatieve voornemens in 1999 organiseert de Vrije Akademie, Westvest 9, op zaterdag 9 januari van 13.00 tot 16.00 uur een kleinschalige winter open dag. In januari start een deel van het cursusaanbod weer opnieuw. Soms is het ook mogelijk in te stromen in bestaande groepen die nog niet helemaal vol zijn.

De winter open dag heeft een kleinschaliger karakter dan de open dag in de zomer, omdat het merendeel van de cursussen dermate succesvol is gestart in augustus, dat daar geen plaats meer is. nten van alle afdelingen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Het gratis proef-lessen programma is met name bij dans en literatuur uitgebreid van opzet. De ateliers kunnen worden bezocht; hier vindt een aantal openbare lessen plaats en bij de jeugd-theaterschool zijn twee lange gratis proeflessen. De muziekafdeling heeft nagenoeg geen plaats meer in de instrumentale lespraktijk. e Delftse kranten wordt in de eerste week van januari het programma van de winter open dag afgedrukt. Tevens kunnen belangstellenden vanaf 4 januari informatie krijgen bij de receptie van de Vrije Akademie.

Stijging aantal cursisten

Momenteel heeft de Vrije Akademie ruim 200 cursisten meer dan vorig cursusjaar. Met name de populaire 5x5 cursus (25 lesweken in alle disciplines voor kinderen) heeft een enorm aantal deelnemers getrokken. Ook de Jeugdtheaterschool en de literatuurcursussen zitten in de lift. Momenteel staan ca. 3.200 cursisten ingeschreven. Over een heel jaar bedient de VAK ca. 4.000 kunstzinnige Delftenaren.

Vrije Akademie scoort een 8 bij zittende cursist

In het kader van het marktgericht werken houdt de VAK regelmatig onderzoeken naar de tevredenheid van de zittende cursist. In het meest recente klantenonderzoek scoort de VAK een 8 bij de zittende cursist. Met name de docenten scoren tussen de 8,5 en 8,8 in de manier van lesgeven, vakkennis en vriendelijkheid. Het cijfer wordt gemiddeld een 8 omdat klanten de leslokalen en de prijs wat minder waarderen. Hierbij wordt wel algemeen opgemerkt: *het is wel duur, maar het is niet teveel geld*.

Voor meer informatie over de winter open dag kan contact opgenomen worden met de receptie van de Vrije Akademie. Deze is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
14.00 uur. Telefoon 015 - 2602840.

Deel: ' Open dag Vrije Akademie Delft '
Lees ook