Zoetermeer, 11 januari 1999.

Ref.: V98-801/ORW0

Betreft: persbericht
PERSBERICHT

 

Glasatelier opent zijn deuren met expositie glasschilderkunst

Op 29 en 30 januari 1999 organiseert het glazeniersbedrijf Glasatelier Oud Rijswijk open dagen om het resultaat te tonen van de verbouwing van het nieuwe pand aan de Loodstraat 26, die ligt in wijk 18 Lansinhage-Noord. Daarmee is de verhuizing afgerond vanuit Rijswijk, waar het Glasatelier zijn oorsprong vond, naar Zoetermeer.

Reinigingsmethode

Het is waarschijnlijk niet overdreven om te zeggen dat het nieuwe pand op milieu- en arbotechnisch gebied het meest moderne is in de branche. Om te voldoen aan de strenge normen van de milieudienst heeft het glasatelier in eigen beheer een reinigingsmethode voor de te restaureren glas-in-lood panelen ontwikkeld. Een filterinstallatie bezweert het gevaar van vrijkomend loodstof, beschermt daarmee de medewerkers en voorkomt dat het lood in het milieu terechtkomt. Deze loodresten worden opgevangen en op een verantwoorde wijze afgevoerd.

Expositie "Hedendaagse Glasschilderkunst"

Peter Heijman, directeur van Glasatelier Oud Rijswijk, grijpt de opening van zijn vernieuwde bedrijf bovendien aan om een lang gekoesterde wens ten uitvoer te brengen: hij organiseerde een expositie Hedendaagse Glasschilderkunst die de opening van het vernieuwde bedrijf een bijzonder tintje geeft. Deze (permanente)tentoonstelling laat het vrije werk zien van eigen glasschilder Hans van der Valk, de glasschilderijen van vier kunstenaars: Sasja Hagens, Demiak, Tjeenk en Peter Zwaan en negentiende-eeuwse gebrandschilderde panelen uit de eigen collectie van het glasatelier. Het werk van deze kunstenaars is heel bijzonder, van abstract tot magisch realistisch in verschillende glastechnieken zoals glasappliqué, brandschilderwerk en gemengde technieken met driedimensionale acrylvormen. Het is de bedoeling ieder half jaar werk van nieuwe kunstenaars toe te voegen.

Opening en programma

De heer R. Crèveceour, adviseur van het Instituut Collectie Nederland en lid van het Technische Comité van het Nederlandse Corpus Vitrearum zal op 29 januari a.s. om 15.00 uur de opening verrichten van het vernieuwde Glasatelier. Aansluitend zijn er rondleidingen, demonstraties en een hapje en een drankje voor de genodigden tot 18.00 uur. Op zaterdag 30 januari zijn er rondleidingen en demonstraties in het atelier van 10.00 - 15.00 uur voor particulieren.

Deel: ' Open dag Zoetermeers glasatelier met expositie '
Lees ook