expostbus51


MINISTERIE DEF

https://www.mindef.nl

Mindef:Open Dagen Koninklijke Luchtmacht afgelast

DV/PB42/99 Den Haag, 26 mei 1999

De Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht, die dit jaar op 2 en 3 juli plaats zouden vinden op de vliegbasis Volkel, gaan niet door. Dit besluit heeft de luchtmachtleiding genomen na overleg met de minister van Defensie. Aanleiding voor het besluit is de inzet van eenheden van de Koninklijke Luchtmacht bij het conflict in en rond Kosovo.

Traditioneel worden de Open Dagen gehouden in het eerste weekeinde van de maand juli. Jaarlijks trekken deze dagen gemiddeld 150.000 bezoekers. In een periode waarin de Koninklijke Luchtmacht dagelijks een bijdrage levert aan de NAVO-operaties tegen het regime in Belgrado, vindt de leiding van de luchtmacht het minder passend om een dergelijk evenement plaats te laten vinden.

In de overwegingen van de luchtmachtleiding heeft verder ook de werkdruk voor het luchtmachtpersoneel een belangrijke rol gespeeld. Vrijwel alle onderdelen van de luchtmacht zijn in meer of mindere mate betrokken bij het conflict op de Balkan. De extra werkdruk die de organisatie van Open Dagen met zich meebrengt wordt op dit moment, met het oog op de inzet ten behoeve van de NAVO-operaties, niet gewenst geacht.

Deel: ' Open Dagen Koninklijke Luchtmacht afgelast '
Lees ook