Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 FEBRUARI 1999

21 maart : open huis bij 160 Vlaamse overheidsdiensten

Op zondag 21 maart ek. organiseert de Vlaamse overheid een Vlaanderendag. Op die dag openen meer dan 160 dien- sten en instellingen van de Vlaamse overheid hun deuren voor het grote publiek. Met de Vlaanderendag wil de Vlaamse regering de mensen duidelijk maken op welke vlak- ken de Vlaamse overheid allemaal actief is, en wil zij ook aangeven dat die Vlaamse overheid niet ver van de mensen af staat. Integendeel, de mensen kunnen die Vlaamse overheid letterlijk dicht bij huis, in hun eigen buurt, stad of streek aan het werk zien.

Voor veel mensen is de Vlaamse overheid nog een grote onbekende, men weet de bevoegdheden en dienstverlening van de Vlaamse overheid nauwelijks te situeren. Op 21 maart nodigen een groot aantal diensten en instellingen van de Vlaamse overheid de mensen uit om ter plaatse ken- nis te komen maken met de vele interessante en boeiende facetten van die dienstverlening en met de mensen die daar dagin daguit werk van maken.

Meer dan 160 diensten en instellingen zijn vrijwillig en met enthousiasme ingegaan op de uitnodiging van de Vlaamse regering, zetten op zondag 21 maart hun deuren wijd open voor het publiek en hebben voor die gelegenheid een speciaal bezoekersprogramma uitgewerkt. Er is werke- lijk van alles te beleven. BLOSO opent 13 centra ver- spreid over het hele Vlaamse land, de VDAB laat iedereen uitgebreid kennis maken met zijn werking, de Vlaamse Ope- ra gunt u zowel in Antwerpen als in Gent een blik achter de schermen, Kind en Gezin stelt regiohuizen open in heel Vlaanderen, de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn opent verscheidene van haar stelplaatsen, men kan waterzui- veringsstations, natuureducatieve centra, de kastelen van Ham en van Gaasbeek bezoeken.

Maar ook diensten met een op het eerste gezicht minder spectaculair aanbod doen een bijzondere inspanning om geïnteresseerden op een boeiende wijze kennis te laten maken met hun werkzaamheden, zoals bijv. comités voor bijzondere jeugdzorg, een sociale dienst bij de jeugd- rechtbank en een openbaar psychiatrisch ziekenhuis.

In Brussel zullen de kabinetten van verschillende Vlaamse ministers vrij toegankelijk zijn, evenals de zetel van de Vlaamse regering aan het Martelaarsplein en Hotel Errera, het ontvangstcentrum van de Vlaamse regering. Ook het Vlaams Parlement zet zijn deuren open en organiseert rondleidingen. In de vier hoofdgebouwen van het ministe- rie van de Vlaamse Gemeenschap (Boudewijngebouw, Ferra- risgebouw, Markiesgebouw en Consciencegebouw) worden allerlei activiteiten georganiseerd en stellen een groot aantal diensten zichzelf voor.

In Brussel valt er dus heel veel te bezoeken, maar men kan ook dicht bij huis terecht. In niet minder dan 66 steden en gemeenten, van Aalst tot Zemst en van Nieuwpoort tot Voeren, zijn er Vlaamse overheidsdiensten die hun deuren openen.

Op enkele uitzonderingen na waar aangepaste openingsuren gelden, kunnen alle diensten op de Vlaanderendag bezocht worden van 10 tot 17 u. Vanaf 5 maart zal een programma- brochure beschikbaar zijn met informatie over alle deel- nemende diensten. Deze programmabrochure zal gratis ter beschikking liggen in alle gemeentehuizen en openbare bibliotheken en zal ook telefonisch aangevraagd kunnen worden.

Naar aanleiding van de Vlaanderendag verschijnt er ook een uitgebreide brochure die op een aantrekkelijke wijze de werking van de Vlaamse overheid en haar hele adminis- tratie voorstelt. Deze publicatie zal gratis aan alle bezoekers van de Vlaanderendag aangeboden worden.

Op zondag 21 maart krijgen alle Vlamingen met de Vlaanderendag de kans om een waaier boeiende activiteiten mee te maken, en op die wijze de Vlaamse overheid wat beter te leren kennen. En ervaren zij meteen dat zij hartelijk welkom zijn bij die Vlaamse overheid, die immers zo dicht mogelijk bij de mensen wil staan.

Info : Francis Decoster, informatieambtenaar van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tel. (02) 553 56 41 - fax : (02) 553 56 37

e-mail : informatieambtenaar@vlaanderen.be

Deel: ' Open huis bij 160 Vlaamse overheidsdiensten '
Lees ook