Provincie Drenthe


Burgers dichter bij provinciale politiek
OPEN HUIS OP ZATERDAG 20 FEBRUARI IN
PROVINCIEHUIS

Assen, 8 februari 1999
Persberichtnummer 99-026Wie met eigen ogen wil zien welke rol de provinciale overheid speelt in de Drentse samenleving is op zaterdag 20 februari aanstaande welkom tijdens het Open Huis. In en rond het provinciehuis aan de Westerbrink 1 in Assen wordt dan getoond op welke terreinen de provincie actief is en waar beleidsmaatregelen de burger raken. Met het oog op de statenverkiezingen op 3 maart richten de provinciale politieke partijen een verkiezingsmarkt in en zijn er actuele debatten.

Meerwaarde
Tijdens het Open Huis laat de provincie zien wat de meerwaarde van dit overheidsorgaan is voor de burger. Aan de hand van een aantal thema's wordt de betrokkenheid van het provinciaal bestuur bij de Drentse samenleving duidelijk gemaakt. Er worden kraampjes ingericht en buiten het gebouw zijn voertuigen van de provincie te bezichtigen, waaronder een milieumeetwagen, kantonnierauto's en zoutstrooiers.
Onderwerpen die in het provinciehuis op een overzichtelijke manier worden uitgelegd zijn onder andere: verkeersveiligheid, recreatie, milieubescherming, vervoer, zorg, natuur en landschap, de muskusrattenbestrijding en de besteding van het geld. Ook de toekomstige ruimtelijke indeling van de provincie krijgt aandacht.

Verkiezingsmarkt
Bezoekers aan het Open Huis kunnen meedoen aan spelletjes, een quiz en men kan een voorspelling doen van de opkomst bij de statenverkiezingen op 3 maart. Wie het juiste percentage aangeeft of er het dichtst bijzit, wint een mand met Drentse producten. Naast het laten zien van wat de provincie is en doet, richten de politieke partijen in het provinciehuis een verkiezingsmarkt in. Vertegenwoordigers van de acht politieke partijen die aan de verkiezingen meedoen, geven informatie over het beleid dat zij voorstaan.

Debatten
Op zaterdagmiddag zijn er in de statenzaal van het provinciehuis twee politieke debatten. Eerst discussiëren jongeren over de provinciale politiek en aansluitend gaan de acht provinciale lijsttrekkers met elkaar en met de aanwezigen in de zaal debatteren.

Het Open Huis begint zaterdag 20 februari om 10.00 uur en duurt tot
17.00 uur. De Sandlake City Jazzband.zorgt voor de muzikale omlijsting. De hele dag is kinderopvang aanwezig.Deel: ' Open huis provinciehuis Drenthe '
Lees ook