Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans


Anderhalve eeuw oude Delfter synagoge verwelkomt Hannah Nathans met Rosj Ha-sjanà

DELFT, 20160919 -- Afgelopen maart riep de Open Joodse Gemeente Klal Israël kandidaten op voor de vacature van rabbijn. Deze gemeente, de enige reconstructionistische in de Benelux, bestaat ruim 10 jaar en groeit sterk. Het reconstructionisme paart een vrijzinnige, egalitaire en progressieve invulling van het Jodendom aan respect en liefde voor de eeuwenoude Joodse traditie. De vacature, open voor iedereen die voldeed aan de eisen, resulteerde in de benoeming van de ervaren vrouwelijke rabbijn Hannah Nathans. Voorzitter Benjamin van den Broek: "Wij zijn enorm blij dat wij ons in de belangstelling mochten verheugen van een zo inspirerende en gedreven rabbijn als Hannah Nathans”.

[Rabbijn Hannah Nathans]
Rabbijn Hannah Nathans (foto vrij van rechten)

Hannah Nathans had reeds een lange carrière als management consultant, trainer en coach achter de rug toen zij besloot rabbijn te worden als volgende stap op haar Joodse ontwikkelingspad. Zij was eerder verbonden aan Beith Ha'Chidush in Amsterdam, een qua progressieve instelling met Klal Israël vergelijkbare Joodse kille (Jiddisch, van het Hebreeuwse kehilla: gemeente), tijdens welke periode zij ook haar rabbinale bevoegdheid verwierf als afsluiting van haar rabbinale studie bij Aleph Alliance for Jewish Renewal in de Verenigde Staten. Zij leidt ook HaMakor, Centrum voor Joodse Spiritualiteit. Over haar ambitie bij Klal Israël meldt zij zelf: "Ik hoop samen met de vele enthousiaste vrijwilligers bij Klal Israël te kunnen zorgen voor een inspirerend, laagdrempelig en bruisend gemeenteleven waar ook velen met Joodse wortels zich toe aangetrokken voelen, ook die nu nog niet Joods actief zijn.“

Hannah Nathans is niet alleen een ervaren rabbijn, maar evenzeer 'ervaringsdeskundige' op een terrein dat voor veel mensen met een Joodse achtergrond zeer herkenbaar is. Haar grootvader was Joods, haar moeder niet, en Hannah werd christelijk opgevoed. Joodse familieleden waren vermoord tijdens de sjoa (holocaust) maar hierover werd nooit gesproken. Toch had Hannah al jong het gevoel dat haar christelijke opvoeding niet klopte voor haar. Dit was het begin van een decennia lange zoektocht die uiteindelijk leidde tot een  formele overgang tot het Jodendom en tot uitgebreide studie, kenmerkend voor datzelfde Jodendom, en uiteindelijk resulterend in haar overtuiging dat rabbijn haar bestemming was. “Alles wat ik eerder gedaan heb was een leerschool voor deze functie”, aldus Nathans.

Rabbijn Nathans' benadering van het Jodendom sluit naadloos aan op de richting die haar nieuwe kille Klal Israël in het verleden bepaalde. ‘Reconstructionist’ betekent dat iedere generatie opnieuw het Jodendom moet interpreteren en vernieuwen voor de eisen van de eigen tijd, met behoud van de relatie met de traditie. Voor Klal Israël betekent dat een warm thuis willen zijn voor íedereen met Joodse wortels. Concreet betekent dat dat de gemeente open staat voor iedereen, ongeacht Joodse status van vader of moeder, ongeacht geslacht, kleur of seksuele voorkeur, dat mannen en vrouwen gelijkberechtigd zijn en dat over bijvoorbeeld inzegening van verschillende relatievormen, zoals gelijkgeslachtelijke relaties en gemengde huwelijken, geen discussie bestaat. Zo min als over een vrouw op de bima, de tegenhanger van een kansel, in een synagoge. Klal Israël stelt zich ook open voor niet-Joden die willen toetreden tot het Jodendom en rabbijn Nathans zal een wezenlijke rol vervullen in de begeleiding van kandidaten voor de zogenaamde gioer; de intensieve en langdurige toetredingsprocedure tot het Jodendom.

Over OJG Klal Israël

De Open Joodse Gemeente Klal Israël bestaat sinds eind 2005 en heeft haar thuis in de prachtige, ruim 150 jaar oude, synagoge aan de Koornmarkt in Delft. Onze kille is sinds 2009 onderdeel van de Jewish Reconstructionist Communities, een beweging die een eigentijdse en tamelijk vrijzinnige benadering van het Jodendom paart aan sterke verbondenheid met onze tradities en historische wortels. Leden van OJG Klal Israël komen uit heel Nederland en soms ook Vlaanderen.

Klal Israël (www.klal-israel.nl) ziet zichzelf graag als een warm thuis voor álle Joodse zielen. Daarbij willen leden van Klal Israël elkaar niet de maat nemen op religieus of levensbeschouwelijk vlak, noch oordelen over de wijze waarop anderen hun leven en Joodse identiteit vormgeven. 

Wat wij delen is de wens in gemeenschap met andere Joden onze identiteit vorm te geven, onze diepe verbondenheid met Joodse cultuur en traditie te ervaren en onze geloofsopvattingen in al hun diversiteit te beleven en te delen. Daarbij hechten wij aan een open houding naar diegenen die zich vanuit verbondenheid met het Jodendom en het Joodse volk tot ons wenden, en willen wij blijven meewerken aan toetreding, na een zorgvuldige gioerprocedure, van hen die door afstamming, overtuiging of diepe verbondenheid tot het Joodse volk vinden te behoren.


Deel: ' Open Joodse Gemeente Klal Israël benoemt nieuwe rabbijn Nathans '
Lees ook