kijken in bodem jeudje

op zondag 4 juli is er van 14.00 tot 16.00 uur een open middag bij het oudheidkundig bodemonderzoek op het jeudje. belangstellenden kunnen een informatiepakket ophalen bij het blauwe keetje op het terrein en er liggen twee opgravingsputten open die de bezoekers kunnen bekijken. in de eerste put kan men de voormalige sint geertentoren zien. deze toren hoort bij de verdedigingwal die in 1508 om hoorn is aangelegd. in de tweede put zijn resten van huizen uit het begin van de zeventiende eeuw te zien.

gemeentearcheoloog mw. drs. t.y. van der walle is samen met diverse amateur-archeologen op het terrein aanwezig om uitleg te geven. belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Deel: ' Open middag oudheidkundig bodemonderzoek in Hoorn '
Lees ook