Praktijk Onderzoek Bloembollen en Bolbloemen


13 - 14 feb. 2003 PPO Bloembollen: Open Dagen Broeierijonderzoek te Lisse

Top

13 - 14 februari 2003
Open middagen broeierijonderzoek te Lisse

U bent van harte welkom bij onze jaarlijkse open dagen broeierijonderzoek op 13 en 14 februari 2003 van 13.00 tot 17.00 uur aan de Vennestraat in Lisse. Tijdens deze open dagen kunt u inzage krijgen in lopend en soms juist afgerond onderzoek aan bolbloemen.

De onderwerpen richten zich op allerlei aspecten tijdens teelt, bewaring of broei die de broei(kwaliteit) kunnen beïnvloeden. Onderzoekers laten hun proeven zien en geven uitleg via posterpresentaties.

Zoekwoorden:

Deel: ' Open middagen broeierijonderzoek te Lisse '
Lees ook